Thứ tư,  08/02/2023

Tập trung thực hiện tốt chế độ, chính sách với nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam xác định năm 2013 sẽ tiếp tục quán triệt tinh thần tập trung thúc đẩy thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với nạn nhân. Trong đó, tập trung phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các chế độ, chính sách mới được Nhà nước ban hành năm 2012 và giải quyết tình trạng ứ đọng hồ sơ xin hưởng chế độ bị tồn đọng từ tháng 5/2012.Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Hội nạn nhan chất độc da cam/dioxin Việt Nam. (Ảnh: KT)Ngày 20/12, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) tổ chức Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Hội. Hội nghị đã nghe Ban chấp hành Báo cáo kết quả hoạt động của Hội năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013, Báo cáo kiểm điểm của Thường vụ, Báo cáo công tác kiểm tra và Báo cáo về bổ sung nhân sự Trung ương Hội.Theo đánh giá của Trung ương Hội, năm 2012, toàn Hội đã nỗ lực phấn đấu, đẩy mạnh các hoạt động nên đã...

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam xác định năm 2013 sẽ tiếp tục quán triệt tinh thần tập trung thúc đẩy thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với nạn nhân. Trong đó, tập trung phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các chế độ, chính sách mới được Nhà nước ban hành năm 2012 và giải quyết tình trạng ứ đọng hồ sơ xin hưởng chế độ bị tồn đọng từ tháng 5/2012.


Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Hội nạn nhan chất độc da cam/dioxin Việt Nam. (Ảnh: KT)

Ngày 20/12, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) tổ chức Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Hội. Hội nghị đã nghe Ban chấp hành Báo cáo kết quả hoạt động của Hội năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013, Báo cáo kiểm điểm của Thường vụ, Báo cáo công tác kiểm tra và Báo cáo về bổ sung nhân sự Trung ương Hội.

Theo đánh giá của Trung ương Hội, năm 2012, toàn Hội đã nỗ lực phấn đấu, đẩy mạnh các hoạt động nên đã đạt được nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Hội. Cụ thể, Hội đã tham gia kiến nghị để Đảng và Nhà nước ban hành nhiều chế độ, chính sách mới đối với nạn nhân chất độc da cam; tham gia chỉnh sửa, bổ sung nhiều văn bản liên quan như: Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, Pháp lệnh sửa đổi ưu đãi người có công với cách mạng…

Hội cũng đã tích cực kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xử lý các vướng mắc liên quan đến thủ tục giải quyết chế độ, chính sách đối với nạn nhân, trong đó có việc xử lý tình trạng tồn đọng hồ sơ xin hưởng trợ cấp của những người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Đáng lưu ý, trong năm 2012, bên cạnh việc tiếp tục duy trì tốt các quan hệ truyền thống trong và ngoài nước, Hội đã phát triển nhiều quan hệ mới để tăng cường đối tác, mở rộng mặt trận tuyên truyền, đấu tranh, tranh thủ thêm nguồn lực ủng hộ cho nạn nhân. Cụ thể, Lãnh đạo Hội đã tham dự Khóa họp 20 của Hội đồng Nhân quyền – Liên hợp quốc và tham gia nhiều hoạt động của Hội đồng Hòa bình thế giới, tham dự Hội nghị chống bom A&H và mít tinh kỷ niệm “Ngày da cam” tại Nhật Bản, tham gia Diễn đàn Nhân dân ASEAN, Diễn đàn nhân dân Á – Âu…

Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động, tổ chức của Hội đã tiếp tục phát triển. Trong năm qua, đã có thêm 53 hội cấp huyện, 917 hội cấp xã và 50.832 hội viên; 33 tỉnh hội đã có Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch VAVA nhấn mạnh: “Những nỗ lực và kết quả trong công tác chăm sóc giúp đỡ nạn nhân và công tác xây dựng hội nêu trên đã tăng thêm uy tín cho Hội; sự tin tưởng của lãnh đạo, quần chúng trong nước và bạn bè quốc tế với Hội ngày càng được nâng cao, tạo thuận lợi cho Hội tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Về nhiệm vụ năm 2013, Trung ương Hội xác định năm 2013 là năm diễn ra đại hội ở nhiều tỉnh hội và tiến hành Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III kết hợp kỷ niệm 10 năm thành lập Hội do vậy nhiệm vụ của Hội rất nặng nề, đòi hỏi mọi tổ chức, cá nhân trong Hội phải nỗ lực cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trước hết, Hội xác định tiếp tục quán triệt tinh thần tập trung thúc đẩy thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với nạn nhân. Trong đó, tập trung phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các chế độ, chính sách mới được Nhà nước ban hành năm 2012 và giải quyết tình trạng ứ đọng hồ sơ xin hưởng chế độ bị tồn đọng từ tháng 5/2012.

Thúc đẩy Dự án xây dựng Trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng và dạy nghề ở phía Bắc. Chú trọng tập trung các nguồn quỹ cho xây dựng các trung tâm nuôi dưỡng nạn nhân bán trú ở các địa phương. Hội sẽ tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ và tăng cường vai trò của Hội trong việc phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước tiến hành công tác vận động quốc tế và đấu tranh ngoại giao đòi công lý cho nạn nhân. Bên cạnh đó chú trọng nghiên cứu thay đổi trong bộ máy chính quyền ở Mỹ để có hướng vận động, đấu tranh phù hợp. Trước hết, vận động Quốc hội mới của Mỹ sớm đưa trở lại và thông qua dự luật có nội dung như Dự luật HR-634 của Quốc hội khóa 112. Tăng cường vận động để Chính phủ Mỹ duy trì và tăng ngân sách hằng năm chi cho dịch vụ phục vụ những người bị ảnh hưởng chất độc da cam do Mỹ gây ra ở Việt Nam. Đồng thời, chuẩn bị kỹ các thủ tục tiến hành vụ kiện mới theo đúng kế hoạch dự kiến….

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm tiến hành công tác hội ở các địa phương. Đồng thời, đưa ra nhiều kiến nghị trong việc xác định phương hướng hoạt động của Hội thời gian tới phù hợp với tình hình của cả nước và từng địa phương trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo Dangcongsan.vn