Thứ ba,  06/06/2023

Chương trình 135 hỗ trợ hiệu quả đồng bào dân tộc phát triển kinh tế – xã hội

Ngày 21/12 tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức hội thảo công bố Báo cáo “Tác động của Chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010) nhìn từ lăng kính của hai cuộc điều tra đầu kỳ và cuối kỳ”. Tham dự hội thảo có đại diện các bộ, ban, ngành, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, đối tác phát triển, tổ chức phi chính phủ, cơ quan nghiên cứu, đại diện một số địa phương. Báo cáo đã đưa ra kết luận: Với những cách làm mới và những kết quả đạt được, chứng tỏ chương trình 135 giai đoạn II đã cung cấp những hỗ trợ hiệu quả nhằm xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi. Tỉ lệ nghèo ở nhóm dân tộc thiểu số giảm được 8% trong 5 năm qua, đặc biệt tỉ lệ nghèo ở nhóm dân tộc Mông giảm được 24,3%. Chương trình đã có tác động đáng kể tới mức sống của các hộ gia đình thụ hưởng ở các xã mục tiêu, đặc...

Ngày 21/12 tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức hội thảo công bố Báo cáo “Tác động của Chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010) nhìn từ lăng kính của hai cuộc điều tra đầu kỳ và cuối kỳ”.

Tham dự hội thảo có đại diện các bộ, ban, ngành, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, đối tác phát triển, tổ chức phi chính phủ, cơ quan nghiên cứu, đại diện một số địa phương.

Báo cáo đã đưa ra kết luận: Với những cách làm mới và những kết quả đạt được, chứng tỏ chương trình 135 giai đoạn II đã cung cấp những hỗ trợ hiệu quả nhằm xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi. Tỉ lệ nghèo ở nhóm dân tộc thiểu số giảm được 8% trong 5 năm qua, đặc biệt tỉ lệ nghèo ở nhóm dân tộc Mông giảm được 24,3%.

Chương trình đã có tác động đáng kể tới mức sống của các hộ gia đình thụ hưởng ở các xã mục tiêu, đặc biệt là các hộ dân tộc thiểu số. Thu nhập của hộ đã tăng lên khoảng 20% sau 5 năm. Điều kiện về nhà ở đã được cải thiện đáng kể ở tất cả các hộ gia đình. Tình hình tiếp cận nguồn điện của các xã Chương trình 135 giai đoạn II đã được cải thiện đáng kể; tỷ lệ các hộ được sử dụng điện tăng từ 68,6% năm 2007 lên 83,6% năm 2012.

Chất lượng cuộc sống của các hộ gia đình trong các xã Chương trình 135 giai đoạn II được cải thiện, thể hiện bằng tỷ lệ các hộ có số đồ dùng lâu bền đều tăng: Khoảng 70,9% số hộ có ít nhất một điện thoại; gần 70% số hộ có tivi, tỷ lệ hộ có xe máy đã tăng từ 43,8% lên 66,2%. Ở cả hộ nghèo và không nghèo, tất cả các nhóm dân tộc thiểu số, tỷ lệ sở hữu xe máy đều tăng. Báo cáo chỉ ra rằng, các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn II nhận được nguồn vốn từ chương trình, nhưng so với các xã ngoài chương trình thì vốn từ các nguồn khác mà họ nhận được lại giảm đi rất nhiều. Kết quả là, các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn II thực tế không nhận được nhiều vốn hơn so với các xã khác. Điều này đã khiến cho mục tiêu thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn II và các xã khác rất khó thực hiện. Báo cáo đưa ra khuyến nghị, những vấn đề này cần phải được giải quyết và giám sát trong các chương trình tiếp theo để đảm bảo rằng nguồn vốn sẽ được phân bổ cho các nhóm mục tiêu sẽ không làm ảnh hưởng đến quyết định của chính quyền địa phương về phân bổ các nguồn vốn khác.

Chương trình 135 giai đoạn II là một Chương trình phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo quan trọng của Chính phủ Việt Nam. Nhằm đánh giá được tính hiệu quả của Chương trình 135 giai đoạn II và tăng cường năng lực thiết kế của các chương trình trong tương lai, Ủy ban Dân tộc đã thực hiện cuộc điều tra với sự hỗ trợ của UNDP, Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam.

Theo Dangcongsan.vn