Thứ sáu,  09/12/2022

Quy hoạch xây dựng 15 làng thanh niên lập nghiệp giai đoạn 2013-2020

Ảnh minh họa: MC - “Xây dựng 15 làng thanh niên lập nghiệp theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới nhằm giúp cho thanh niên và nông dân ở các địa phương học tập, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức ổn định đời sống và phát triển sản xuất” là một trong những mục tiêu chính của Đề án quy hoạch xây dựng làng thanh niên lập nghiệp giai đoạn 2013-2020.Đề án vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1912/QĐ-TTg ngày 20/12, cũng đặt ra mục tiêu khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai còn hoang hóa ở các địa bàn dọc đường Hồ Chí Minh, biên giới và các vùng đặc biệt khó khăn để đưa vào sử dụng, tạo việc làm ổn định cho một bộ phận thanh niên khu vực nông thôn và nhân dân trên các địa bàn triển khai dự án; Gắn xây dựng làng thanh niên lập nghiệp với xây dựng lực lượng thanh niên xung phong, xung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội tại các địa bàn đặc biệt khó khăn; tạo môi trường thực tiễn sinh động đào tạo, bồi...

Ảnh minh họa: MC

“Xây dựng 15 làng thanh niên lập nghiệp theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới nhằm giúp cho thanh niên và nông dân ở các địa phương học tập, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức ổn định đời sống và phát triển sản xuất” là một trong những mục tiêu chính của Đề án quy hoạch xây dựng làng thanh niên lập nghiệp giai đoạn 2013-2020.

Đề án vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1912/QĐ-TTg ngày 20/12, cũng đặt ra mục tiêu khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai còn hoang hóa ở các địa bàn dọc đường Hồ Chí Minh, biên giới và các vùng đặc biệt khó khăn để đưa vào sử dụng, tạo việc làm ổn định cho một bộ phận thanh niên khu vực nông thôn và nhân dân trên các địa bàn triển khai dự án;

Gắn xây dựng làng thanh niên lập nghiệp với xây dựng lực lượng thanh niên xung phong, xung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội tại các địa bàn đặc biệt khó khăn; tạo môi trường thực tiễn sinh động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ bổ sung cho các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể ở cơ sở.

Xây dựng làng thanh niên lập nghiệp gắn với xây dựng thế trận quốc phòng và khu vực phòng thủ, phối hợp với các đơn vị vũ trang thành lập lực lượng ứng phó tại chỗ trong mọi tình huống, góp phần xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội vùng biên giới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trên cơ sở những mục tiêu nói trên, Đề án xác định bố trí, sắp xếp 890 hộ dân cư tại chỗ, tiếp nhận 1.429 hộ thanh niên ở các địa phương khác đến lập nghiệp ổn định lâu dài; giải quyết việc làm cho khoảng 4.500 lao động thường xuyên và khoảng 7.000 lao động thời vụ;

Đồng thời, khai thác, sử dụng có hiệu quả 29.302 ha đất để phát triển sản xuất, bao gồm: trồng 1.750 ha cao su, 726 ha chè; 500 ha cà phê; 972 ha cây ăn quả và 3.195 ha cây nông nghiệp ngắn ngày; bảo vệ 6.815 ha rừng tự nhiên, trồng mới 1.639 ha phòng hộ đầu nguồn, 3.521 ha rừng sản xuất, phục hồi 8.821 ha rừng sản xuất là rừng tự nhiên; phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm…;

Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống của dân cư làng thanh niên lập nghiệp và dân cư trên địa bàn.

Về địa điểm quy hoạch xây dựng làng thanh niên lập nghiệp, Quyết định nêu rõ: giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020 xây dựng 15 làng thanh niên lập nghiệp tại các địa phương: xã Lùng Vai, huyện Mường Khương (tỉnh Lào Cai); xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái); xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp (tỉnh Sơn La); xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang); xã Bắc Xa, huyện Đình Lập (tỉnh Lạng Sơn); xã Bình An, huyện Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang); xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn); xã Tam Hợp, huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An); 3 xã Kỳ Phong, Kỳ Trung và Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh); xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình); 2 xã Hướng Linh và Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị); thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam); xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi); xã Phước Đại, huyện Bác Ái (tỉnh Ninh Thuận); xã Măng Cành, huyện Kon Plong (tỉnh Kon Tum).

Cũng theo Quyết định, dự kiến tổng mức kinh phí xây dựng 15 làng thanh niên lập nghiệp giai đoạn 2013-2020 là 858.552 triệu đồng.

Theo Dangcongsan.vn