Thứ tư,  07/06/2023

Bình Gia một năm nhiều nỗ lực vì người nghèo

LSO-Bình Gia là huyện có tỷ lệ nghèo cao nhất tỉnh, số hộ nghèo chiếm đến hơn 50% tổng số hộ dân toàn huyện. Chính vì vậy, công tác xóa đói giảm nghèo luôn được cấp ủy, chính quyền đặc biệt quan tâm. Trong năm 2012, tuy tình hình kinh tế có nhiều khó khăn nhưng nhờ có sự nỗ lực đồng bộ của các cấp, ngành và các hộ nghèo nên toàn huyện đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên lĩnh vực này. Nông dân xã Thiện Hòa đã tận dụng thế mạnh địa phương để phát triển chăn nuôiTheo kết quả điều tra, ra soát thì trong năm 2011, toàn huyện có 6.896 hộ nghèo với 35.355 nhân khẩu. Đến tháng 12 năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm 3,5%. Đó là một kết quả đáng khích lệ sau một năm đầy khó khăn về tình hình kinh tế. Tỷ lệ hộ đói nghèo ở Bình Gia cao bởi nhiều nguyên nhân, trong đó một phần là do huyện có vị trí không mấy thuận lợi, là huyện vùng cao, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, tập quán canh tác lạc...

LSO-Bình Gia là huyện có tỷ lệ nghèo cao nhất tỉnh, số hộ nghèo chiếm đến hơn 50% tổng số hộ dân toàn huyện. Chính vì vậy, công tác xóa đói giảm nghèo luôn được cấp ủy, chính quyền đặc biệt quan tâm. Trong năm 2012, tuy tình hình kinh tế có nhiều khó khăn nhưng nhờ có sự nỗ lực đồng bộ của các cấp, ngành và các hộ nghèo nên toàn huyện đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên lĩnh vực này.
Nông dân xã Thiện Hòa đã tận dụng thế mạnh địa phương để phát triển chăn nuôi
Theo kết quả điều tra, ra soát thì trong năm 2011, toàn huyện có 6.896 hộ nghèo với 35.355 nhân khẩu. Đến tháng 12 năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm 3,5%. Đó là một kết quả đáng khích lệ sau một năm đầy khó khăn về tình hình kinh tế. Tỷ lệ hộ đói nghèo ở Bình Gia cao bởi nhiều nguyên nhân, trong đó một phần là do huyện có vị trí không mấy thuận lợi, là huyện vùng cao, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, tập quán canh tác lạc hậu, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế. Đối mặt với thực trạng đó, Ban lãnh đạo huyện đã xác định cần tập trung tuyên truyền sâu rộng để nhân dân có nhận thức đầy đủ về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác xóa đói giảm nghèo; vận động nhân dân phát huy mọi thế mạnh để tạo ra sản phẩm, tăng thu nhập. Đồng thời tăng cường giáo dục người dân chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào các chính sách ưu đãi của Nhà nước; tích cực chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện các chương trình, dự án đã được phê duyệt trên địa bàn để sớm đưa vào khai thác, nhân dân sớm được hưởng lợi.
Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã phối hợp cùng Phòng giao dịch ngân hàng chính sách huyện thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo. Ban đại diện hội đồng quản trị huyện về công tác vay vốn, giải ngân của ngân hàng đã chủ động liên kết chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác như Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, UBND các xã, thị trấn cùng chỉ đạo thực hiện lập các tổ, hộ vay vốn và tổ chức bình xét hộ vay kịp thời. Qua đó đã thực hiện cho vay được 1138 hộ nghèo với tổng số tiền 24.108 triệu đồng. 721 em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay với tổng số tiền 2.948 triệu đồng để phục nhu cầu học tập. Các tổ chức nhận ủy thác đã tích cực giám sát và hướng dẫn bà con nông dân sử dụng vốn vay đúng mục đích và hiệu quả. Ngoài ra, huyện luôn chú trọng đến công tác dạy nghề và tạo việc làm cho người lao động nghèo. Trong năm qua, toàn huyện đã tổ chức được 7 lớp dạy nghề cho 240 lao động nông thôn, hỗ trợ cho vay 1.783 triệu đồng để tạo việc làm cho 344 lao động.
Trong tháng 7/2012, được sự hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước của UBND tỉnh, huyện đã xây dựng và triển khai dự án chăn nuôi bò sinh sản cho 20 hộ dân trên địa bàn xã Minh Khai. Đây sẽ là mô hình kinh tế điểm để thời gian tới nhân rộng ở các địa phương khác trên địa bàn huyện. Ngoài ra, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn trích nguồn ngân sách huyện phối hợp với nguồn vốn từ chương trình 135 đầu tư hỗ trợ người dân trồng cây gỗ lát, là cây gỗ quý cho giá trị kinh tế cao.

Ông Lê Tiến Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: trong những năm qua, huyện luôn chú trọng thực hiện nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo. Mục tiêu trong giai đoạn 2011 – 2015 của huyện là thực hiện quy hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với việc sử dụng đất, hướng dẫn người dân áp dụng khoa học – kỹ thuật để nâng cao năng suất; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa…

Anh Dũng