Thứ sáu,  02/06/2023

Năm 2013, Hà Giang phấn đấu giảm 5% tỷ lệ hộ nghèo

Năm 2013, Hà Giang đặt mục tiêu phấn đấu giảm 5% tỷ lệ hộ nghèo, riêng các huyện nghèo, xã nghèo đạt mức giảm trên 7% so với năm 2012. Về lao động, việc làm, phấn đấu đào tạo nghề cho trên 15.100 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên trên 40%; hạn chế tối đa người lao động đi làm thuê trái phép bên kia biên giới. Theo báo cáo của UBND tỉnh: Các chương trình, dự án về xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, trợ giúp người nghèo từ ngân sách Nhà nước và sự quyên góp ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện chương trình xóa nghèo, giải quyết việc làm cho người dân. Năm 2012, toàn tỉnh có trên 8.200 hộ thoát nghèo (giảm 5,32% so với năm 2011), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 30,6%; giải quyết việc làm cho 15.500 người lao động… Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo và giải quyết việc làm, Nghị quyết 30a của Chính phủ, với sự...

Năm 2013, Hà Giang đặt mục tiêu phấn đấu giảm 5% tỷ lệ hộ nghèo, riêng các huyện nghèo, xã nghèo đạt mức giảm trên 7% so với năm 2012. Về lao động, việc làm, phấn đấu đào tạo nghề cho trên 15.100 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên trên 40%; hạn chế tối đa người lao động đi làm thuê trái phép bên kia biên giới.


Theo báo cáo của UBND tỉnh: Các chương trình, dự án về xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, trợ giúp người nghèo từ ngân sách Nhà nước và sự quyên góp ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện chương trình xóa nghèo, giải quyết việc làm cho người dân. Năm 2012, toàn tỉnh có trên 8.200 hộ thoát nghèo (giảm 5,32% so với năm 2011), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 30,6%; giải quyết việc làm cho 15.500 người lao động…

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo và giải quyết việc làm, Nghị quyết 30a của Chính phủ, với sự tài trợ, giúp đỡ của các Tập đoàn kinh tế, các đơn vị, tổ chức, cá nhân, trong 5 năm qua, tỉnh Hà Giang đã xóa nhà tạm cho 16.626 hộ nghèo. Tỉnh đã vận động cán bộ, công nhân viên chức, các cơ quan, đơn vị ủng hộ hơn 1.700 con giống gia súc nuôi luân chuyển, trên 7.300 phản nằm, trên 19.500 chiếc màn cho các hộ nghèo với tổng số tiền trị giá trên 10 tỉ đồng. Hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, đã có 2.500 cá nhân, gia đình được trợ giúp với số tiền đạt 6,7 tỉ đồng.

Trong 5 năm qua, Hà Giang có 54.000 lao động trên địa bàn được đào tạo nghề, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên trên 30%; trên 2000 dự án vay vốn Quĩ quốc gia về việc làm được triển khai đã tạo việc làm mới cho 10.000 lao động. Năm 2012, cả tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho 15.500 lao động; trên 3.500 lao động được tư vấn việc làm và học nghề, trên 1300 lao động được vay vốn giải quyết việc làm với tổng kinh phí 22 tỉ đồng. Công tác đào tạo nghề được triển khai tích cực, duy trì dạy nghề trình độ cao đẳng và trung cấp cho trên 1.340 học viên; tuyển mới đào tạo cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng cho 15.000 học viên.

Theo Dangcongsan.vn