Thứ hai,  05/06/2023

Trên 186 ngàn người nghèo được hỗ trợ trực tiếp

LSO - Thực hiện Quyết định 102/2009/QĐ-TTg ngày 7/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, tỉnh Lạng Sơn đã rà soát các hộ nghèo ở vùng 3 và xã vùng 2 biên giới. Qua đó đã có 186.763 người dân thuộc hộ nghèo được hỗ trợ trực tiếp. Trong đó 105.882 người nghèo thuộc xã vùng 2 biên giới. Tỉnh đã trợ cấp tổng số tiền17.170 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch. Được hỗ trợ trực tiếp các hộ nghèo giải quyết khó khăn trước mắt để ổn định cuộc sống, tăng cường nguồn lực vươn lên xóa nghèo....

LSO – Thực hiện Quyết định 102/2009/QĐ-TTg ngày 7/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, tỉnh Lạng Sơn đã rà soát các hộ nghèo ở vùng 3 và xã vùng 2 biên giới. Qua đó đã có 186.763 người dân thuộc hộ nghèo được hỗ trợ trực tiếp. Trong đó 105.882 người nghèo thuộc xã vùng 2 biên giới. Tỉnh đã trợ cấp tổng số tiền17.170 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch. Được hỗ trợ trực tiếp các hộ nghèo giải quyết khó khăn trước mắt để ổn định cuộc sống, tăng cường nguồn lực vươn lên xóa nghèo.

Tin: Nguyễn Nhật Anh