Thứ tư,  08/02/2023

LĐLĐ huyện Văn Quan chăm lo đời sống cho người lao động

Vừa đảm bảo đời sống vật chất, công tác chăm lo đời sống, thăm hỏi động viên đoàn viên, CNVCLĐ cũng được các cấp công đoàn thường xuyên quan tâm. Dịp tết Nguyên đán 2012, LĐLĐ huyện đã đi thăm và tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn ngành giáo dục quyên góp giúp đỡ 40 cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 30 triệu đồng. Các công đoàn cơ sở đã tổ chức thăm hỏi ốm đau được 497 lượt với số tiền gần 62 triệu đồng. Với những nỗ lực của các cấp công đoàn, tình hình đời sống và việc làm của CNVCLĐ luôn ổn định. Người lao động yên tâm công tác, hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng được khẳng định. 100% cơ quan đơn vị có đủ điều kiện đã thành lập tổ chức công đoàn, thu hút hầu hết CNVCLĐ tham gia vào tổ chức công đoàn. Ông Linh Minh Tuấn, Chủ tịch LĐLĐ huyện Văn Quan cho biết, thời gian tới, các cấp công đoàn tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và thực hiện các chính sách, pháp luật có liên quan đến CNVCLĐ. Đồng thời vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia đóng góp các loại quỹ, tổ chức thăm hỏi kịp thời khi đoàn viên ốm đau, khó khăn hoạn nạn.

LSO-Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), đoàn viên công đoàn luôn là một nhiệm vụ trọng tâm của các cấp công đoàn, trong đó có Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Văn Quan. Với số lượng đoàn viên công đoàn chiếm tỷ lệ 99,23% CNVCLĐ toàn huyện, LĐLĐ huyện luôn quan tâm chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc và công đoàn giáo dục huyện quan tâm thực hiện các chế độ chính sách, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong cơ quan, đơn vị.
Cán bộ xã Tràng Phái, huyện Văn Quan giải quyết chế độ cho người dân
Để hoạt động của tổ chức công đoàn đi vào nề nếp, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, ngay từ đầu năm, LĐLĐ huyện đã xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2012. Trên cơ sở đó triển khai đến từng công đoàn cơ sở và chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch công tác phù hợp đặc thù công việc của từng cơ quan đơn vị. Nhờ đó chất lượng hoạt động của các công đoàn cơ sở từng bước được nâng cao. Ban chấp hành CĐCS đã chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền thực hiện chức năng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Trước tiên, công đoàn cơ sở đã tham gia quản lý, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách cho CNVCLĐ, đảm bảo tiền lương, tiền thưởng, chế độ thai sản, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… luôn được chi trả đầy đủ, kịp thời. 100% CNVCLĐ tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Từ đầu năm đến nay, công đoàn đã tham gia xét nâng bậc lương cho 271 lao động; 18 công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức cho 745 CNVCLĐ đi tham quan, học tập kinh nghiệm.
Thông qua hội nghị cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn được tham gia xây dựng và thực hiện nội quy, quy chế đề ra như: quy định thăm hỏi đoàn viên, quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan, đơn vị… Đến nay 108/108 công đoàn cơ sở xây dựng được các quy chế, quy định. Cùng với đó, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn lao động luôn được các đơn vị quan tâm thực hiện tốt. Đi đôi với tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho người lao động, LĐLĐ huyện đã phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh – Xã hội huyện và các cơ quan liên ngành tổ chức kiểm tra được 5 đơn vị. Qua kiểm tra đã nhắc nhở một số cơ quan, đơn vị sớm khắc phục những yếu tố chưa đạt chuẩn để xây dựng môi trường làm việc thực sự an toàn. Nhờ đó, trong năm qua trên địa bàn huyện không có tai nạn lao động và sự cố cháy nổ nào xảy ra.
Vừa đảm bảo đời sống vật chất, công tác chăm lo đời sống, thăm hỏi động viên đoàn viên, CNVCLĐ cũng được các cấp công đoàn thường xuyên quan tâm. Dịp tết Nguyên đán 2012, LĐLĐ huyện đã đi thăm và tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn ngành giáo dục quyên góp giúp đỡ 40 cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 30 triệu đồng. Các công đoàn cơ sở đã tổ chức thăm hỏi ốm đau được 497 lượt với số tiền gần 62 triệu đồng. Với những nỗ lực của các cấp công đoàn, tình hình đời sống và việc làm của CNVCLĐ luôn ổn định. Người lao động yên tâm công tác, hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng được khẳng định. 100% cơ quan đơn vị có đủ điều kiện đã thành lập tổ chức công đoàn, thu hút hầu hết CNVCLĐ tham gia vào tổ chức công đoàn. Ông Linh Minh Tuấn, Chủ tịch LĐLĐ huyện Văn Quan cho biết, thời gian tới, các cấp công đoàn tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và thực hiện các chính sách, pháp luật có liên quan đến CNVCLĐ. Đồng thời vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia đóng góp các loại quỹ, tổ chức thăm hỏi kịp thời khi đoàn viên ốm đau, khó khăn hoạn nạn.

Ngọc Hiếu