Thứ tư,  08/02/2023

Thực hiện các chương trình giảm nghèo: Hiệu quả ở Lạng Sơn

Bên cạnh những kết quả đó, trong công tác giảm nghèo của tỉnh hiện nay vẫn còn một số bất cập, trong đó nhiều chính sách đã phân cấp cho cơ sở nhưng khi triển khai, cơ sở vẫn chưa bám vào định hướng của các cơ quan quản lý của tỉnh như chính sách hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ cây, con giống. Hiện nay, cơ sở hạ tầng nông thôn còn thiếu tính bền vững, đặc biệt là giao thông, nước sạch và thủy lợi. Một bộ phận nhân dân và cán bộ có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước và cấp trên… Ông Nông Thanh Bình, Giám đốc Sở LĐTB&XH, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo giảm nghèo của tỉnh khẳng định: khắc phục những bất cập đó, bước vào năm 2013, tỉnh ta tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của nhân dân về giảm nghèo để vươn lên làm giàu chính đáng. Đồng thời huy động mọi nguồn lực phục vụ cho sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phù hợp với tiến trình hội nhập và phát triển, đảm bảo cải thiện, ổn định và nâng cao đời sống của hộ nghèo, rút ngắn khoảng cách về thu nhập và mức sống của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

LSO-Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã nỗ lực phấn đấu, có nhiều giải pháp quyết liệt, huy động mọi nguồn lực, cùng với sự cố gắng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh nên công tác giảm nghèo của Lạng Sơn đã đạt được kết quả quan trọng. Dự ước tỷ lệ hộ nghèo năm 2012 của tỉnh theo tiêu chí mới là 21,01%, giảm 3,05% so với năm 2011.
Cán bộ Trạm Y tế xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình
chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân trên địa bàn
Thực hiện công tác tuyên truyền, năm 2012, Sở LĐTB&XH đã biên soạn và phát hành các tờ rơi, pa nô để tuyên truyền Nghị quyết 80 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011-2020; Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh công tác giảm nghèo giai đoạn 2011-2015 và các chế độ, chính sách giảm nghèo.
Đáng chú ý, trong việc thực hiện các chính sách giảm nghèo, Lạng Sơn đã nỗ lực đẩy mạnh các chương trình dạy nghề, tạo việc làm cho người nghèo lồng ghép với dạy nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) theo Quyết định 1956. Tuy nhiên, do thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ ngày 24/2/2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội nên nguồn kinh phí cấp cho công tác dạy nghề cho LĐNT ít, không đáp ứng được nhu cầu dạy nghề. Ông Lê Quang Hồng, Trưởng phòng Dạy nghề, Sở LĐTB&XH cho biết: Trong năm 2012, toàn tỉnh đã tổ chức dạy nghề cho 4.200 người, đạt 61,7% kế hoạch; dạy nghề cho LĐNT tổ chức được 49 lớp với 1.576 học viên. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 37%, tăng 2% so với năm 2011. Các ngành đào tạo chủ yếu tập trung vào một số nghề như: chăn nuôi, trồng trọt, sửa chữa máy nông nghiệp, sửa chữa xe máy, thêu ren, nấu ăn…, thời gian đào tạo từ 1 đến 3 tháng. Việc dạy nghề cho LĐNT, lao động nghèo đã giúp người lao động có kiến thức có thể tham gia thị trường lao động, thông qua các lớp đào tạo có tới 70% người lao động đã tìm được việc làm và tự tạo việc làm, góp phần tăng nhu nhập và giảm nghèo bền vững. Thực hiện quy trình xây dựng và triển khai mô hình giảm nghèo, Sở LĐTB&XH đã hướng dẫn các huyện Chi Lăng, Bình Gia, Lộc Bình và Văn Quan lựa chọn mô hình, xây dựng dự án. Hiện nay đã có hai huyện là Lộc Bình và Chi Lăng xây dựng xong dự án mô hình trồng chuối tiêu hồng xuất khẩu. Anh Nông Minh Cường, Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Lộc Bình cho biết: Lộc Bình triển khai mô hình tại xã Quan Bản. Tại xã đây, dự án hướng dẫn 45 hộ nghèo và cận nghèo của một số thôn trong xã thực hiện mô hình trồng chuối xuất khẩu.
Thực hiện chính sách hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo và học sinh, sinh viên, Ban chỉ đạo giảm nghèo của tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức phối hợp với các ngân hàng tạo điều kiện cho 8.820 lượt hộ nghèo vay vốn, nâng tổng số hộ nghèo có dư nợ lên 37.364 hộ; tạo điều kiện cho 2.875 lượt học sinh, sinh viên vay gần 20 tỷ đồng, nâng tổng số dư nợ cho học sinh, sinh viên vay lên trên 176,7 tỷ đồng. Chính sách này đã hỗ trợ cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện về vốn để sản xuất, vươn lên thoát nghèo; từng bước giải quyết những khó khăn cho các gia đình có con em đang theo học tại các trường chuyên nghiệp, góp phần tạo nguồn nhân lực cho tỉnh. Đối với chính sách hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay toàn tỉnh đã hỗ trợ 5.882 hộ, đạt 98,2% kế hoạch, trong đó có 5.578 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện chính sách hỗ trợ giáo dục, năm 2012, toàn tỉnh đã hỗ trợ cho 514 sinh viên được cấp bù học phí; hỗ trợ chi phí học tập cho 31.100 em. Cùng với các chính sách trên, Lạng Sơn còn thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, chính sách hỗ trợ về y tế cho người nghèo.
Ban chỉ đạo giảm nghèo của tỉnh họp triển khai các chương trình giảm nghèo năm 2012
Bên cạnh những kết quả đó, trong công tác giảm nghèo của tỉnh hiện nay vẫn còn một số bất cập, trong đó nhiều chính sách đã phân cấp cho cơ sở nhưng khi triển khai, cơ sở vẫn chưa bám vào định hướng của các cơ quan quản lý của tỉnh như chính sách hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ cây, con giống. Hiện nay, cơ sở hạ tầng nông thôn còn thiếu tính bền vững, đặc biệt là giao thông, nước sạch và thủy lợi. Một bộ phận nhân dân và cán bộ có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước và cấp trên… Ông Nông Thanh Bình, Giám đốc Sở LĐTB&XH, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo giảm nghèo của tỉnh khẳng định: khắc phục những bất cập đó, bước vào năm 2013, tỉnh ta tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của nhân dân về giảm nghèo để vươn lên làm giàu chính đáng. Đồng thời huy động mọi nguồn lực phục vụ cho sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phù hợp với tiến trình hội nhập và phát triển, đảm bảo cải thiện, ổn định và nâng cao đời sống của hộ nghèo, rút ngắn khoảng cách về thu nhập và mức sống của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thanh Huyền