Thứ hai,  05/06/2023

Hội VHNT Lạng Sơn: Triển khai công tác năm 2013 và trao giải cuộc thi thơ về đề tài "Biển, đảo – Biên giới quê hương"

Tại lễ trao giải cuộc thi thơ về đề tài "Biển, đảo - Biên giới quê hương", đại diện lãnh đạo Hội VHNT tỉnh đã khái quát quá trình diễn ra cuộc thi từ tháng 4 - 10/2012, trong đó nêu bật mặt đạt được và chỉ ra những hạn chế. Tổng số có 183 tác phẩm của 46 tác giả tham dự. Kết quả, có 1 giải B, 3 giải C, 11 giải khuyến khích (không có giải A). Tác giả Ngô Bá Hòa đạt giải B với chùm 3 bài thơ: Màu hoa xanh, Cột mốc, Cho mùa xanh quê hương. Đồng chí Hoàng Văn Páo, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh đã trao giải cho các tác giả; phát động phong trào thi đua năm 2013.

LSO-Sáng 13/1/2013, tại hội trường Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) Lạng Sơn tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2013 và lễ trao giải cuộc thi thơ về đề tài “Biển, đảo – Biên giới quê hương”.
Trao giải cho các tác giả đạt giải trong cuộc thi thơ
Tại hội nghị, lãnh đạo Hội VHNT Lạng Sơn đã báo cáo kết quả công tác năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Năm 2012, Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ban thường trực hội đã có nhiều cố gắng trong việc chỉ đạo, điều hành các hoạt động của hội, phát huy trí tuệ, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động, tạo được sức mạnh tổng hợp, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra. Các hoạt động VHNT diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Mạch nguồn bản sắc văn hóa tiếp tục được phát huy; dòng chảy VHNT được duy trì. Đội ngũ văn nghệ sỹ ngày càng được nâng cao trình độ…Năm 2013, mục tiêu là tiếp tục thúc đẩy các hoạt động VHNT trên mọi lĩnh vực, loại hình; động viên văn nghệ sĩ bám sát hiện thực cuộc sống, đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng để sáng tác được nhiều tác phẩm có giá trị phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của tỉnh và đất nước. Nhiệm vụ cụ thể trên các mặt cũng được đưa ra như: hoạt động của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành; công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức hội và cơ quan thường trực hội; hoạt động của các phòng, ban; tiếp tục triển khai Đề án phát triển VHNT Lạng Sơn giai đoạn 2011 – 2015; Đại hội VII Hội VHNT Lạng Sơn nhiệm kỳ 2013 – 2018; công tác xuất bản, công bố tác phẩm; thi đua – khen thưởng; các hoạt động sáng tạo VHNT của các chuyên ngành… Các đại biểu dự hội nghị cũng đã phát biểu tham luận nhằm thúc đẩy sự nghiệp VHNT của tỉnh ngày càng phát triển, góp phần xây dựng nền VHNT Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong chương trình, Hội VHNT Lạng Sơn cũng đã công bố quyết định kết nạp 11 hội viên mới năm 2012, nâng tổng số hội viên của hội lên 249 người.
Tại lễ trao giải cuộc thi thơ về đề tài “Biển, đảo – Biên giới quê hương”, đại diện lãnh đạo Hội VHNT tỉnh đã khái quát quá trình diễn ra cuộc thi từ tháng 4 – 10/2012, trong đó nêu bật mặt đạt được và chỉ ra những hạn chế. Tổng số có 183 tác phẩm của 46 tác giả tham dự. Kết quả, có 1 giải B, 3 giải C, 11 giải khuyến khích (không có giải A). Tác giả Ngô Bá Hòa đạt giải B với chùm 3 bài thơ: Màu hoa xanh, Cột mốc, Cho mùa xanh quê hương. Đồng chí Hoàng Văn Páo, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh đã trao giải cho các tác giả; phát động phong trào thi đua năm 2013.

Hoàng Thịnh