Thứ hai,  27/03/2023

Khai trương Công ty Cổ phần phát triển tài năng trẻ

Hiện nay, giáo dục thẩm mỹ ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng. Đặc biệt đối với lứa tuổi thanh thiếu niên, giáo dục thẩm mỹ là nhiệm vụ chiến lược trong hoạt động giáo dục của nhà trường, góp phần giải quyết mối quan hệ giữa đạo đức - trí tuệ - thể chất và thẩm mỹ trong sự phát triển của con người ở các mục tiêu giáo dục. Công ty Cổ phần phát triển tài năng trẻ Lạng Sơn được thành lập từ tháng 4/2012. Sau gần 1 năm chuẩn bị đến nay đã khai trương và chính thức đi vào hoạt động với chức năng đào tạo kỹ năng, giáo dục thẩm mỹ, nghệ thuật và thể dục thể thao cho các em lứa tuổi thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh. Qua đó giúp các em biết phân biệt cái đẹp, cái ác, biết bảo vệ và khẳng định cái mới, cái độc đáo, góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam hiện đại.

LSO-Nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hoá các hoạt động Văn hoá, thể thao, ngày 11/01/2013, Trung tâm Văn hoá – Thông tin tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần phát triển tài năng trẻ Lạng Sơn đã tổ chức Lễ khai trương Công ty. Dự lễ khai trương có Ban lãnh đạo Sở VHTT&DL, một số sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện một số doanh nghiệp; đông đảo phụ huynh và các em học sinh trên địa bàn tỉnh.
Các em thiếu niên biểu diễn Aerobic chào mừng lễ khai trương
Hiện nay, giáo dục thẩm mỹ ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng. Đặc biệt đối với lứa tuổi thanh thiếu niên, giáo dục thẩm mỹ là nhiệm vụ chiến lược trong hoạt động giáo dục của nhà trường, góp phần giải quyết mối quan hệ giữa đạo đức – trí tuệ – thể chất và thẩm mỹ trong sự phát triển của con người ở các mục tiêu giáo dục. Công ty Cổ phần phát triển tài năng trẻ Lạng Sơn được thành lập từ tháng 4/2012. Sau gần 1 năm chuẩn bị đến nay đã khai trương và chính thức đi vào hoạt động với chức năng đào tạo kỹ năng, giáo dục thẩm mỹ, nghệ thuật và thể dục thể thao cho các em lứa tuổi thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh. Qua đó giúp các em biết phân biệt cái đẹp, cái ác, biết bảo vệ và khẳng định cái mới, cái độc đáo, góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam hiện đại.

Thái Dương