Thứ tư,  07/12/2022

Chú trọng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

LSO-Doanh nghiệp (DN) có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp phát triển KT-XH của địa phương. Vì vậy, cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi cho các DN kinh doanh, phát triển, tỉnh còn luôn quan tâm tăng cường công tác trợ giúp pháp lý, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của DN, giúp DN kinh doanh có hiệu quả, thu hút đầu tư, phòng chống rủi ro pháp lý. Đồng thời, góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với DN trên địa bàn. Tính đến hết năm 2012, toàn tỉnh có 1.360 DN đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 9.300 tỷ đồng; có 310 chi nhánh và 75 văn phòng đại diện của các DN trong và ngoài tỉnh đăng ký hoạt động. Các DN duy trì việc làm cho trên 34.000 lao động với mức thu nhập bình quân 3 triệu đồng/người/tháng. Nhìn chung, năm 2012, hoạt động của DN tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới. Ở trong nước, việc thắt chặt tài khóa và tiền tệ...

LSO-Doanh nghiệp (DN) có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp phát triển KT-XH của địa phương. Vì vậy, cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi cho các DN kinh doanh, phát triển, tỉnh còn luôn quan tâm tăng cường công tác trợ giúp pháp lý, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của DN, giúp DN kinh doanh có hiệu quả, thu hút đầu tư, phòng chống rủi ro pháp lý. Đồng thời, góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với DN trên địa bàn. Tính đến hết năm 2012, toàn tỉnh có 1.360 DN đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 9.300 tỷ đồng; có 310 chi nhánh và 75 văn phòng đại diện của các DN trong và ngoài tỉnh đăng ký hoạt động. Các DN duy trì việc làm cho trên 34.000 lao động với mức thu nhập bình quân 3 triệu đồng/người/tháng. Nhìn chung, năm 2012, hoạt động của DN tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới. Ở trong nước, việc thắt chặt tài khóa và tiền tệ để kiềm chế lạm phát dẫn đến hệ quả cầu nội địa giảm mạnh, hàng tồn kho lớn, lãi suất tín dụng tăng cao, DN khó tiếp cận vốn. Bên cạnh đó, thiên tai dịch bệnh xảy ra nhiều cũng ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất của các DN. Mặc dù các cơ quan quản lý nhà nước đã có nhiều cố gắng giúp đỡ, đồng hành cùng DN. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều DN lúng túng trong việc khai thác thông tin pháp luật, nhất là lĩnh vực kinh tế, thương mại có quá nhiều văn bản hướng dẫn thi hành. Trước thực tế trên, để tăng cường hỗ trợ pháp lý cho DN, ngày 12/6/2012, UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý cho DN; quyết định phê duyệt đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh; ban hành kế hoạch thực hiện các đề án và giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố làm tốt nhiệm vụ được giao như: nỗ lực cải cách hành chính, đổi mới cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý cho khu vực doanh nghiệp phát triển, thúc đẩy đào tạo nâng cao năng lực khu vực DN (gồm cả đào tạo nghề) và đề nghị các hội, hiệp hội DN, tổ chức chính trị xã hội phối hợp tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đề cao vai trò của DN, doanh nhân, góp phần thay đổi nhận thức về môi trường đầu tư kinh doanh.
Sản xuất vật liệu xây dựng tại Công ty Cổ phần gạch ngói Hợp Thành
Cùng với đó, UBND tỉnh đã xây dựng và công khai hệ cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh và bộ thủ tục hành chính của các cấp, các ngành trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để công dân, tổ chức tiếp cận và khai thác. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và thủ tục hành chính về đầu tư, DN, hải quan, thuế…còn được đăng tải công khai đầy đủ trong công báo của UBND tỉnh, Trang thông tin xúc tiến đầu tư và DN của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trang tin điện tử của Sở Tư pháp, Cục Hải quan, Cục Thuế tỉnh…Công tác bồi dưỡng, cung cấp thông tin pháp luật cho DN được chú trọng. Trên cơ sở Chương trình hỗ trợ pháp lý DN, các sở, ngành như: Liên đoàn Lao động, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tích cực tổ chức, bồi dưỡng, cung cấp thông tin pháp luật cho DN như: Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm Y tế…cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ và người quản lý của các DN trên địa bàn. Bên cạnh đó, một số đơn vị có nhiều hoạt động liên quan trực tiếp đến DN bằng nhiều giải pháp cũng đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật có liên quan cho các DN như: Cục Thuế tỉnh hàng năm thường xuyên tổ chức các hội nghị đối thoại DN và phổ biến chính sách thuế mới cho lãnh đạo và kế toán của các DN đăng ký nộp thuế tại đơn vị; Cục Hải quan tỉnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các DN tham gia thực hiện thủ tục hải quan điện tử. Kết quả đã thu hút từ 1.500 đến 1.800 DN. Đơn vị phấn đấu kim ngạch hải quan điện tử đạt từ 80 đến 85%. Thông qua thủ tục hải quan điện tử tăng tỷ lệ luồng xanh, giảm tỷ lệ luồng vàng và giữ nguyên tỷ lệ luồng đỏ như hiện nay (mức 4%). Đồng thời, Hải quan tỉnh còn chú trọng, tăng cường tổ chức đối thoại với DN để tuyên truyền, phổ biến những chính sách mới của ngành; chủ trương, chính sách ưu tiên của tỉnh.

Ông Lại Quốc Toản, Chủ tịch Hội DN vừa và nhỏ cho biết: Hội DN rất đồng tình với việc hàng năm, UBND tỉnh đều tổ chức hội nghị gặp mặt các DN nhằm ghi nhận những đóng góp của DN trong sự phát triển KT-XH của tỉnh. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để DN nêu lên những khó khăn, vướng mắc kiến nghị tỉnh quan tâm có những giải pháp tháo gỡ thiết thực, tạo ra môi trường kinh doanh thực sự thuận lợi, giúp DN hoạt động ngày càng hiệu quả…

Minh Thảo