Thứ tư,  07/12/2022

Trường THPT Cao Lộc chú trọng nâng cao chất lượng môn học giáo dục QP – AN

LSO-Giáo dục quốc phòng – an ninh (QP-AN) cho học sinh là một phần quan trọng trong công tác giáo dục QP-AN toàn dân, nhằm rèn luyện, hình thành nhân cách cho học sinh, góp phần nâng cao ý thức QP-AN, củng cố nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của nhiệm vụ trên, những năm qua, Ban giám hiệu Trường THPT Cao Lộc luôn quan tâm chỉ đạo và tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả môn học giáo dục QP-AN trong nhà trường. Giờ thực hành điều lệnh đội ngũ của học sinh Trường THPT Cao LộcĐể công tác giáo dục QP-AN đạt hiệu quả, Ban giám hiệu nhà trường đã tập trung chỉ đạo giáo viên giảng dạy môn QP-AN thực hiện nghiêm túc các qui định, qui chế chuyên môn trong tất cả các khâu soạn giáo án, chuẩn bị lên lớp, thực hiện nội dung, chương trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; nghiêm túc sử dụng thiết bị dạy học bộ môn hiện có, chủ động, tích cực tự trang bị bổ sung thêm các dụng...

LSO-Giáo dục quốc phòng – an ninh (QP-AN) cho học sinh là một phần quan trọng trong công tác giáo dục QP-AN toàn dân, nhằm rèn luyện, hình thành nhân cách cho học sinh, góp phần nâng cao ý thức QP-AN, củng cố nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của nhiệm vụ trên, những năm qua, Ban giám hiệu Trường THPT Cao Lộc luôn quan tâm chỉ đạo và tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả môn học giáo dục QP-AN trong nhà trường.
Giờ thực hành điều lệnh đội ngũ của học sinh Trường THPT Cao Lộc
Để công tác giáo dục QP-AN đạt hiệu quả, Ban giám hiệu nhà trường đã tập trung chỉ đạo giáo viên giảng dạy môn QP-AN thực hiện nghiêm túc các qui định, qui chế chuyên môn trong tất cả các khâu soạn giáo án, chuẩn bị lên lớp, thực hiện nội dung, chương trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; nghiêm túc sử dụng thiết bị dạy học bộ môn hiện có, chủ động, tích cực tự trang bị bổ sung thêm các dụng cụ phục vụ cho dạy học bộ môn như: nẹp, bông, băng, súng gỗ, lựu đạn gỗ…; thực hiện đổi mới phương pháp dạy phù hợp với đặc thù bộ môn và điều kiện của nhà trường, khuyến khích giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học; tích cực sinh hoạt chuyên môn, trao đổi, học tập phương pháp, nghiệp vụ giảng dạy giữa giáo viên trong tổ, nhóm bộ môn để nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học. Trong năm học 2011 – 2012, căn cứ vào hướng dẫn và điều kiện đội ngũ giáo viên, nhà trường đã phân công giáo viên dạy thể dục kiêm nhiệm giảng dạy môn giáo dục QP-AN; lựa chọn giáo viên tham gia các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch của sở; cử giáo viên Chu Mạnh Long tham gia hội giảng theo cụm tại Trường THPT Lương Văn Tri và đạt loại giỏi. Nhà trường chủ động phối hợp với Ban CHQS huyện Cao Lộc trong việc tập luyện, thực hành bắn đạn thật đảm bảo an toàn về người, vật chất trang thiết bị kỹ thuật và tổ chức hội thao toàn trường đối với các nội dung: đội hình đội ngũ, tháo lắp súng, các tư thế động tác cơ bản vận động trên chiến trường… cho học sinh tất cả các khối, qua đó để đánh giá trình độ giảng dạy của giáo viên. Qua kiểm tra, đánh giá chất lượng, 100% học sinh đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi chiếm 90%, được Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh đánh giá chung đạt loại khá.

Cô giáo Nguyễn Thị Lương Hằng, hiệu trưởng nhà trường cho biết: phát huy kết quả đạt được, trong năm học 2012 – 2013, nhà trường tiếp tục tổ chức thực hiện các nội dung giáo dục QP-AN, phân công 4 giáo viên đều có chứng chỉ chuyên môn giáo dục QP-AN giảng dạy, cử 5 giáo viên tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức QP-AN theo kế hoạch của cấp trên; chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên thực hiện nghiêm túc các qui định. Phấn đấu trong năm học này giữ vững 100% số học sinh học môn giáo dục QP-AN đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ loại giỏi là 23%, khá trên 68% và có 3 giáo viên đăng ký đạt giáo viên dạy giỏi môn giáo dục QP-AN.

Đình Quang