Thứ hai,  05/06/2023

TPHCM lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố tham gia đóng góp ý kiến cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.Theo đó, thành phố yêu cầu các cơ quan, tổ chức căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tập trung đóng góp ý kiến sâu về những nội dung liên quan trực tiếp đến phạm vi lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức mình. Người dân được vận động đóng góp ý kiến về những vấn đề mà mình quan tâm.Các Sở, ban, ngành và UBND quận, huyện được giao tổ chức việc phổ biến nội dung Dự thảo bằng nhiều hình thức khác nhau trong cơ quan, toàn ngành và địa phương; tổ chức hội nghị cán bộ để lấy ý kiến đóng góp Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.HĐND xã, thị trấn được giao tổ chức họp chuyên đề để thảo luận, tham gia góp ý Dự thảo. UBND xã - phường - thị trấn được giao nhiệm vụ tổ chức ít nhất 2 hội nghị lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn...

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố tham gia đóng góp ý kiến cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Theo đó, thành phố yêu cầu các cơ quan, tổ chức căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tập trung đóng góp ý kiến sâu về những nội dung liên quan trực tiếp đến phạm vi lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức mình. Người dân được vận động đóng góp ý kiến về những vấn đề mà mình quan tâm.
Các Sở, ban, ngành và UBND quận, huyện được giao tổ chức việc phổ biến nội dung Dự thảo bằng nhiều hình thức khác nhau trong cơ quan, toàn ngành và địa phương; tổ chức hội nghị cán bộ để lấy ý kiến đóng góp Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.
HĐND xã, thị trấn được giao tổ chức họp chuyên đề để thảo luận, tham gia góp ý Dự thảo. UBND xã – phường – thị trấn được giao nhiệm vụ tổ chức ít nhất 2 hội nghị lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn để tạo điều kiện cho nhân dân tham gia góp ý kiến cho Dự thảo.
Các cá nhân có thể góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đến UBND TPHCM, số 86 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1; hoặc gửi ý kiến đóng góp bằng thư điện tử theo địa chỉ hộp thư ubnd@tphcm.gov.vn ; hoặc thông qua Trang thông tin điện tử của Quốc hội http://duthaoonline.quochoi.vn. Thư đóng góp ý kiến cho dự thảo có thể gửi thư không phải dán tem, trên phong bì ghi rõ: “Thư góp ý về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”.
Thời gian lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên địa bàn TPHCM sẽ kết thúc vào ngày 31/3/2013.


Theo Dantri