Thứ ba,  06/06/2023

Phối hợp nâng cao hiệu quả tìm kiếm cứu nạn

Sáng 21-1, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn (UBQG TKCN) đã tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Phó thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBQG TKCN chủ trì hội nghị. Trong năm 2012, UBQG TKCN đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn đạt được nhiều kết quả, giảm thiểu rất lớn thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân. So với năm 2011, số vụ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển, cháy nổ, sập đổ công trình tăng 24% (3.403/2.754), song số người chết giảm 17% (645/781). Công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển của các lực lượng Hải quân, Biên phòng, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam hiệu quả ngày càng cao, thể hiện: Số người được cứu tăng 97% (4.181/2.118); số phương tiện được cứu tăng 72% (266/155). Các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm...

Sáng 21-1, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn (UBQG TKCN) đã tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Phó thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBQG TKCN chủ trì hội nghị.

Trong năm 2012, UBQG TKCN đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn đạt được nhiều kết quả, giảm thiểu rất lớn thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân. So với năm 2011, số vụ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển, cháy nổ, sập đổ công trình tăng 24% (3.403/2.754), song số người chết giảm 17% (645/781). Công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển của các lực lượng Hải quân, Biên phòng, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam hiệu quả ngày càng cao, thể hiện: Số người được cứu tăng 97% (4.181/2.118); số phương tiện được cứu tăng 72% (266/155). Các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm thuộc các bộ: Quốc phòng, Giao thông vận tải, Y tế, Công thương từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, tiếp tục phát huy tốt vai trò trong thực hiện nhiệm vụ ứng phó thiên tai, khắc phục sự cố và TKCN.
Tại hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã biểu dương kết quả đạt được trong năm 2012 của UBQG TKCN và đưa ra 7 nhiệm vụ trọng tâm, 6 giải pháp tổ chức thực hiện của năm 2013. Phó thủ tướng nhấn mạnh: Các bộ, ngành, địa phương cần nghiên cứu tính đến khả năng rủi ro, sự cố có thể xảy ra liên quan đến từng bộ, ngành, địa phương để có các giải pháp cụ thể, chi tiết sát với thực tế; trên cơ sở đó tăng cường tổ chức diễn tập nâng cao khả năng ứng phó khi có sự cố xảy ra. Đặc biệt, công tác thông tin tuyên truyền là giải pháp được đặt lên hàng đầu để chính quyền các cấp, các tổ chức, cơ quan, đơn vị và mọi người dân hiểu, nhận thức đúng, đầy đủ về những ảnh hưởng, tác động, tác hại của biến đổi khí hậu, thiên tai, thảm họa đối với môi trường cũng như cuộc sống của con người. Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy “4 tại chỗ”, chủ động xây dựng phương án phòng, chống, ứng phó, TKCN hiệu quả.

Theo qdnd.vn