Thứ ba,  06/06/2023

Công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục tại Hà Nội năm 2012: Đã đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật

Công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục các quận, huyện, thị xã tại Hà Nội năm 2012 đã đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Thông tin trên được ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội đưa ra tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 21-1.Ông Sáng cho biết, theo báo cáo tự kiểm tra của UBND các quận, huyện, thị xã về việc tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2012, trên cơ sở các Quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức và kế hoạch tuyển dụng được UBND Thành phố phê duyệt: 28/28 quận, huyện, thị xã (quận Tây Hồ không tổ chức tuyển dụng) đều ban hành kế hoạch tuyển dụng đúng quy định và công bố công khai tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trên hệ thống truyền thanh và các phương tiện thông tin khác.Ảnh minh họa/internet.UBND các quận, huyện, thị xã đều đã thành lập Hội đồng tuyển dụng, Ban giám sát và các ban giúp việc của Hội đồng tuyển...

Công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục các quận, huyện, thị xã tại Hà Nội năm 2012 đã đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Thông tin trên được ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội đưa ra tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 21-1.

Ông Sáng cho biết, theo báo cáo tự kiểm tra của UBND các quận, huyện, thị xã về việc tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2012, trên cơ sở các Quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức và kế hoạch tuyển dụng được UBND Thành phố phê duyệt: 28/28 quận, huyện, thị xã (quận Tây Hồ không tổ chức tuyển dụng) đều ban hành kế hoạch tuyển dụng đúng quy định và công bố công khai tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trên hệ thống truyền thanh và các phương tiện thông tin khác.

Ảnh minh họa/internet.

UBND các quận, huyện, thị xã đều đã thành lập Hội đồng tuyển dụng, Ban giám sát và các ban giúp việc của Hội đồng tuyển dụng với quy định về nhiệm vụ, quyền hạn đúng quy định; Việc thông báo chỉ tiêu, kế hoạch, quy trình, thủ tục, thời gian, địa điểm tuyển dụng của UBND quận, huyện, thị xã đầy đủ, rõ ràng, đúng hướng dẫn; Việc tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng đúng theo quy định, không có hiện tượng hạn chế thí sinh nộp hồ sơ tuyển dụng hoặc gây khó khăn cho thí sinh khi nộp hồ sơ; Các Hội đồng tuyển dụng đã thực hiện tốt các quy định về tổ chức coi thi, chấm thi đảm bảo khách quan, công bằng, hạn chế tối đa các tiêu cực có thể xảy ra trong tuyển dụng như: Công khai đề mở, bốc thăm chọn đề, bốc thăm thứ tự vào phòng thi của thí sinh, bốc thăm giám thị coi thi, bốc thăm giám khảo chấm theo từng buổi… Tính đến ngày 4-1-2013 chưa phát hiện trường hợp nào đưa tiền và nhận tiền để “chạy vào công chức, viên chức”…
Ông Sáng cũng cho biết, trong quá trình kiểm tra và tự kiểm tra đã phát hiện: Vẫn còn một số ít cán bộ, công chức, viên chức thiếu ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương và đạo đức nghề nghiệp, nể nang trong thực thi công vụ; vẫn còn nhiều trường hợp thí sinh dùng bằng trung học phổ thông giả để đi học chuyên nghiệp hoặc dùng bằng chuyên nghiệp giả để tham gia tuyển dụng (như tại Mỹ Đức, Thanh Oai, Sơn Tây…)…
Kết quả, với 6.748 hồ sơ dự xét tuyển đã có 6.315 người trúng tuyển (kể cả xét đặc cách); trong đó khối trung học cơ sở là 355; khối tiểu học là 738 và khối mầm non là 5.222 trường hợp.

Theo qdnd.vn