Thứ sáu,  09/12/2022

Vĩnh Phúc : Vận động hơn 16 tỷ đồng Quỹ Vì người nghèo

Theo Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã vận động Quỹ Vì người nghèo được 16,178 tỷ đồng.Từ nguồn quỹ này, tỉnh đã triển khai hỗ trợ xây dựng hơn 140 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ cho người khuyết tật nghèo mua 50 con bò giống với tổng giá trị 30 triệu đồng.Đồng thời, cũng từ nguồn quỹ này, tỉnh đã kịp thời trợ cấp hàng trăm hộ dân khó khăn, bị ảnh hưởng thiên tai, với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, để người nghèo trên địa bàn đón tết cổ truyền được vui vẻ, đầm ấm tỉnh đã quyết định tặng quà cho hơn 1500 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 300 nghìn...

Theo Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã vận động Quỹ Vì người nghèo được 16,178 tỷ đồng.

Từ nguồn quỹ này, tỉnh đã triển khai hỗ trợ xây dựng hơn 140 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ cho người khuyết tật nghèo mua 50 con bò giống với tổng giá trị 30 triệu đồng.
Đồng thời, cũng từ nguồn quỹ này, tỉnh đã kịp thời trợ cấp hàng trăm hộ dân khó khăn, bị ảnh hưởng thiên tai, với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, để người nghèo trên địa bàn đón tết cổ truyền được vui vẻ, đầm ấm tỉnh đã quyết định tặng quà cho hơn 1500 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng.
Theo Nhandan