Thứ sáu,  09/12/2022

Những kết quả bước đầu trong thực hiện Quyết định 2472

Ông Lăng Văn Hiền, Phó Trưởng phòng Chính sách, Ban Dân tộc tỉnh cho biết: thời gian qua, nhờ được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, các loại báo, tạp chí theo Quyết định 2472 đã được cấp phát đúng đối tượng và địa chỉ, tạo thêm niềm tin của nhân dân đối với chính sách của Đảng và Nhà nước. Thông qua đó, người dân ngày càng được tiếp cận với những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp và đời sống, nhiều hộ đã linh hoạt áp dụng để phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, nhờ các sách, báo đó, nhiều địa phương đã tích cực tuyên truyền nhân dân giữ gìn thuần phong, mỹ tục, xây dựng làng, bản văn hóa, đoàn kết, tiến bộ... Tuy nhiên, việc thực hiện Quyết định 2472 vẫn còn gặp nhiều khó khăn như công tác lưu giữ, bảo quản tài liệu ở một số địa phương chưa thực sự được quan tâm, đặc biệt là các xã, thôn đặc biệt khó khăn; nhiều địa bàn do giao thông đi lại khó khăn nên công tác vận chuyển báo, tạp chí nhiều khi bị chậm trễ; bộ phận người dân vẫn chưa tích cực đón đọc các tài liệu này... Để khắc phục tình trạng trên, trong lộ trình thực hiện Quyết định 2472 giai đoạn 2012 – 2015, các địa phương cần xây dựng quy chế quản lý và sử dụng một cách thống nhất; tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc tiếp nhận và vận chuyển, đảm bảo số lượng đầu báo cũng như đối tượng thụ hưởng theo đúng quy định. Các cấp, ngành chức năng cũng cần xem xét hỗ trợ kinh phí trong việc vận chuyển, bảo quản các tài liệu công ích, đặc biệt là các báo, tạp chí theo Quyết định 2472/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ.

LSO-Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số nên các chính sách dân tộc luôn được các cấp, ban, ngành trong tỉnh chú trọng. Cùng với việc tạo điều kiện phát triển kinh tế, những năm qua, tỉnh ta cũng luôn chú trọng tới đời sống tinh thần của nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc vùng khó khăn. Trong đó, việc thực hiện Quyết định 2472/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 – 2015 bước đầu đã có tác động tích cực tới đời sống của cộng đồng dân cư.
Gia đình ông Chu Văn Éng, thôn Khun Khoan, xã Nhân Lý,
huyện Chi Lăng quây quần đọc báo
Quyết định 2472/QĐ – TTg được ban hành ngày 28/12/2011, thay thế cho Quyết định 975/QĐ – TTg trước đó của Thủ tướng Chính phủ. Điểm mới trong Quyết định 2472 là về đối tượng thụ hưởng, bao gồm các thôn, xã của 69 huyện nghèo và các thôn của xã đặc biệt khó khăn và các thôn đặc biệt khó khăn của xã vùng II (ngoài 69 huyện nghèo)… Theo đó, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 2.300 thôn, bản; 271 trường tiểu học, 217 trường THCS; 9 trường THCS nội trú tại các huyện, 1 trường PTDT nội trú tỉnh cùng các trạm, đồn biên phòng được thụ hưởng chính sách từ quyết định. Để thực hiện có hiệu quả, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng tiến hành quản lý, cấp phát miễn phí số lượng báo, tạp chí cho các đối tượng đúng quy định. Trong đó, Ban Dân tộc và Bưu điện tỉnh là cơ quan tham mưu cũng như thực hiện trực tiếp các nội dung trong quyết định. Chị Phạm Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: thực hiện Quyết định 2472, Lạng Sơn tiếp nhận 19 ấn phẩm báo, tạp chí (trừ Báo Khmer ngữ). Trong đó, các đầu sách phổ dụng nhất vẫn là Báo Nhân dân, Báo Lạng Sơn; Tạp chí Lao động và xã hội, Tạp chí Dân tộc và miền núi, Chuyên đề Nhà nông & nghề nông… Mặc dù điều kiện một số địa bàn còn khó khăn song việc cấp, phát các sách, báo hàng ngày cũng như theo kỳ đã được thực hiện đồng bộ, góp phần đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin, kiến thức của đông đảo người dân vùng khó khăn. Là địa phương được đánh giá là thực hiện khá hiệu quả trong việc phát hành và tuyên truyền sử dụng báo, tạp chí cho nhân dân, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng hiện đã thành lập được 2 tủ sách với nhiều tài liệu thiết thực với nông dân, nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. Anh Nông Văn Hiệu, cán bộ văn hóa xã cho biết: để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của bà con, những đầu sách đã được chúng tôi liệt kê cụ thể, việc cấp, phát cũng được kiểm tra, ghi chép rõ ràng để đảm bảo đúng đối tượng quy định. Đồng thời, chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các bí thư chi bộ hoặc trưởng thôn dùng tài liệu đó để phổ biến cho người dân địa phương, tập trung vào những tin tức thời sự trong và ngoài tỉnh; những mô hình kinh tế tiêu biểu, phù hợp có thể áp dụng, nhân rộng tại địa phương… Theo anh Hiệu thì những báo, tạp chí mà người dân địa phương quan tâm hơn cả là Báo Lạng Sơn, Tạp chí Văn hóa các dân tộc, Chuyên đề nhà nông & nghề nông… Qua đó, nhận thức về tầm quan trọng của sách, báo đối với đời sống của nhân dân địa phương được nâng lên đáng kể, từ đó họ hứng thú hơn khi tiếp nhận trên tay những kiến thức mới mẻ…
Ông Lăng Văn Hiền, Phó Trưởng phòng Chính sách, Ban Dân tộc tỉnh cho biết: thời gian qua, nhờ được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, các loại báo, tạp chí theo Quyết định 2472 đã được cấp phát đúng đối tượng và địa chỉ, tạo thêm niềm tin của nhân dân đối với chính sách của Đảng và Nhà nước. Thông qua đó, người dân ngày càng được tiếp cận với những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp và đời sống, nhiều hộ đã linh hoạt áp dụng để phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, nhờ các sách, báo đó, nhiều địa phương đã tích cực tuyên truyền nhân dân giữ gìn thuần phong, mỹ tục, xây dựng làng, bản văn hóa, đoàn kết, tiến bộ… Tuy nhiên, việc thực hiện Quyết định 2472 vẫn còn gặp nhiều khó khăn như công tác lưu giữ, bảo quản tài liệu ở một số địa phương chưa thực sự được quan tâm, đặc biệt là các xã, thôn đặc biệt khó khăn; nhiều địa bàn do giao thông đi lại khó khăn nên công tác vận chuyển báo, tạp chí nhiều khi bị chậm trễ; bộ phận người dân vẫn chưa tích cực đón đọc các tài liệu này… Để khắc phục tình trạng trên, trong lộ trình thực hiện Quyết định 2472 giai đoạn 2012 – 2015, các địa phương cần xây dựng quy chế quản lý và sử dụng một cách thống nhất; tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc tiếp nhận và vận chuyển, đảm bảo số lượng đầu báo cũng như đối tượng thụ hưởng theo đúng quy định. Các cấp, ngành chức năng cũng cần xem xét hỗ trợ kinh phí trong việc vận chuyển, bảo quản các tài liệu công ích, đặc biệt là các báo, tạp chí theo Quyết định 2472/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hoàng Huấn