Thứ hai,  28/11/2022

Số người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế còn thấp

Số người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế còn thấp - đó là nội dung được đưa ra tại Hội thảo góp ý Dự thảo “Đề án thực hiện bảo hiểm y tế đối với dịch vụ điều trị HIV/AIDS giai đoạn 2012-2015 và đến 2020” được Bộ Y tế tổ chức ngày 17/5 tại Hà Nội.

Số người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế còn thấp – đó là nội dung được đưa ra tại Hội thảo góp ý Dự thảo “Đề án thực hiện bảo hiểm y tế đối với dịch vụ điều trị HIV/AIDS giai đoạn 2012-2015 và đến 2020” được Bộ Y tế tổ chức ngày 17/5 tại Hà Nội. 

Tại Hội thảo, bà Tống Thị Song Hương, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế) cho biết: Mặc dù quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trong khám chữa bệnh HIV/AIDS đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật, song quá trình tổ chức thực hiện đã xuất hiện nhiều vướng mắc cần được xem xét.

 

 
Hội thảo góp ý Dự thảo “Đề án thực hiện bảo hiểm y tế đối với dịch vụ điều trị HIV/AIDS giai đoạn 2012-2015 và đến 2020”. Ảnh: ĐT 

Khảo sát về số lượng bệnh nhân có thẻ BHYT đang được quản lý tại các cơ sở điều trị ngoại trú do Cục phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) tiến hành vào tháng 4/2012 cho thấy: Số bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế chiếm 15% tổng số người bệnh nhiễm HIV/AIDS; trong đó có 51,9% thuộc nhóm đối tượng nghèo, 18,9% thuộc nhóm cận nghèo, 29,2% là các nhóm đối tượng khác. Như vậy, bệnh nhân là nhóm đối tượng nghèo và cận nghèo có thẻ BHYT chiếm tỷ trọng tương đối lớn, đây là những đối tượng khó quản lý, khó tiếp cận với các thông tin liên quan đến việc tuân thủ quy trình điều trị cũng như khả năng chi trả cho phí khám chữa bệnh.

Theo bà Tống Thị Song Hương, “Đề án thực hiện BHYT đối với dịch vụ điều trị HIV/AIDS giai đoạn 2012 – 2015 và đến năm 2020” được triển khai nhằm bảo đảm đáp ứng nhu cầu và chất lượng chăm sóc và điều trị HIV/AIDS của người bị nhiễm HIV/AIDS, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và công tác phòng chống HIV/AIDS.

Mục tiêu của Đề án là đến năm 2015 có trên 70% và đến năm 2020 có trên 80% người nhiễm HIV/AIDS có thẻ BHYT được tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh theo tuyến chuyên môn kỹ thuật trong điều trị HIV/AIDS do Quỹ BHYT chi trả các chi phí trong phạm vi quyền lợi của người tham gia BHYT; phấn đấu đến năm 2015 có 50% số người nhiễm HIV/AIDS tham gia BHYT và đạt 80% vào năm 2020.

Đề án tập trung vào các giải pháp tăng cường nguồn lực tài chính từ Quỹ BHYT đối với các dịch vụ HIV/AIDS của người tham gia BHYT, bao gồm sử dụng thuốc ARV và các dịch vụ chẩn đoán, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS, điều trị dự phòng lây truyền từ mẹ sang con.

Tính đến tháng 5/2012, trên phạm vi toàn quốc có 279 cơ sở điều trị ngoại trú điều trị HIV/AIDS, trong đó có 5 cơ sở tuyến trung ương, 117 cơ sở tuyến tỉnh và 157 cơ sở tuyến huyện. Công tác dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con hiện đang được triển khai trên toàn quốc. Hiện nay, cả nước có 226 điểm cung cấp dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; trong đó có 2 điểm tuyến trung ương, 92 điểm tuyến tỉnh, còn lại là tuyến huyện với 132 điểm. Tuy nhiên, hiện chỉ có trên 133 cơ sở cung cấp dịch vụ này toàn diện và cũng chủ yếu tập trung tại các tỉnh, thành phố có dự án tài trợ…

Trong chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, việc chăm sóc, điều trị HIV/AIDS vẫn được tiếp tục xác định là một trong hai trụ cột chính. Với mục tiêu mở rộng điều trị bằng thuốc kháng HIV (ARV) cho khoảng 195.000 người đến năm 2020, phấn đấu giảm tỉ lệ lây truyền từ mẹ sang con xuống dưới 2% vào năm 2020 và tăng tỉ lệ xét nghiệm trong nhóm nguy cơ cao đến 80% vào năm 2020, nguồn lực tài chính cần huy động để đạt được các mục tiêu này sẽ là một thách thức lớn cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn tới đây.

Bên cạnh đó, điều trị HIV/AIDS là chương trình đang nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế, chiếm 60-70% hoạt động của chương trình với 90% nguồn thuốc ARV đang do các tổ chức quốc tế tài trợ, nhưng tới đây các nhà tài trợ dự kiến cắt giảm các nguồn viện trợ do hạn hẹp về nguồn lực chung trên toàn cầu. Điều này làm cho các thách thức về nguồn lực tài chính cho điều trị HIV/AIDS sẽ ngày càng lớn. Để thu hẹp các khoảng trống thiếu hụt về nguồn lực tài chính bảo đảm cho việc thực hiện thành công mục tiêu trên, chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đã xác định BHYT là một trong các giải pháp huy động nguồn lực cho chương trình với lộ trình tăng dần tỷ trọng nguồn chi từ quỹ BHYT cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, tập trung vào các dịch vụ chẩn đoán, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS.

Tại Hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng: Để đạt được mục tiêu của Đề án, nhiệm vụ đặt ra là phải tăng tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS tham gia BHYT và tăng tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS có thẻ BHYT được tiếp cận với dịch vụ khám chữa bệnh theo tuyến chuyên môn kỹ thuật trong điều trị HIV/AIDS do Qũy BHYT chi trả cho các chi phí thuộc phạm vi quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật về BHYT…

Theo CPV