Thứ hai,  03/10/2022

Nghị định về hoạt động thanh tra giao thông vận tải

Ngày 31/5, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 57/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của ngành giao thông vận tải.

(Ảnh: TTXVN)
 

Ngày 31/5, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 57/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của ngành giao thông vận tải.

Nghị định này quy định về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành giao thông vận tải; thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành giao thông vận tải; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thanh tra ngành giao thông vận tải.

Nghị định cũng ghi rõ: Đối tượng thanh tra là cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải theo ủy quyền hoặc phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có nghĩa vụ chấp hành quy định pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành giao thông vận tải.

Trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành giao thông vận tải thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế.

Nghị định cũng quy định cụ thể về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành giao thông vận tải; hoạt động thanh tra; thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành giao thông vận tải; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thanh tra ngành giao thông vận tải; trang phục, cờ hiệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và công cụ hỗ trợ của thanh tra ngành giao thông vận tải.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/9/2013./.

Theo vietnamplus.vn