Thứ hai,  03/10/2022

Xuất hiện "cò" chứng nhận về an toàn thực phẩm

Cục An toàn vệ sinh thực phẩm-Bộ Y tế vừa có công văn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường quản lý hoạt động cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Kiểm tra thực phẩm. (Ảnh: Hữu Oai/TTXVN)
 

Cục An toàn vệ sinh thực phẩm-Bộ Y tế vừa có công văn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường quản lý hoạt động cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Ngày 4/6, ông Trần Quang Trung – Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cho biết văn bản này được đưa ra sau khi có thông tin về việc xuất hiện “cò” trong hoạt động cấp các loại chứng nhận này dưới danh nghĩa “tư vấn, chuẩn bị hồ sơ.”

Cục An toàn thực phẩm đề nghị giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức, thực hiện thông tin, tuyên truyền rộng rãi những quy định về điều kiện an toàn thực phẩm, quy định về việc phân công, phân cấp quản lý và quy trình cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố; Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm.

Đồng thời, cơ quan chức năng công khai, minh bạch hồ sơ, thủ tục hành chính, quy trình, thời gian cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm để các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm biết và thực hiện.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố tiến hành rà soát các thủ tục hành chính, quy trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý, quy trình cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm theo quy định hiện hành.

Các đơn vị chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình tiến hành các thủ tục về hồ sơ, tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Các Sở Y tế tổ chức đào tạo, tập huấn, chuẩn hóa năng lực cán bộ thẩm xét hồ sơ, cán bộ thẩm định cơ sở để thống nhất quy trình, kỹ năng và nội dung thẩm xét, thẩm định theo đúng quy định của pháp luật; không gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm và xử lý nghiêm cán bộ, nhân viên làm trái các quy định của pháp luật hay có hành vi gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp./.

Theo vietnamplus.vn