Thứ bảy,  27/11/2021

Hà Nội tăng cường công tác phòng chống cháy nổ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã trên địa bàn về việc tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, đặc biệt là đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh khí đốt hóa lỏng (gas, xăng dầu, chất đốt) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội cần tăng cường công tác phòng chống cháy nổ tại các điểm bán xăng dầu. (Ảnh:Trọng Đạt/TTXVN)
 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã trên địa bàn về việc tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, đặc biệt là đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh khí đốt hóa lỏng (gas, xăng dầu, chất đốt) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các thủ trưởng đơn vị cần tăng cường công tác quản lý và chịu trách nhiệm về công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn.

Tới đây, Sở Công thương sẽ chủ trì cùng các ngành liên quan tổ chức rà soát lại hệ thống quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu; Đề xuất phương án di chuyển, hủy bỏ các điểm bán lẻ không đáp ứng yêu cầu về quy định phòng chống cháy nổ, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

Công an thành phố Hà Nội, Sở Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy, Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghiêm công tác đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ; Kiên quyết xử lý đóng cửa các trường hợp vi phạm các quy định pháp luật về an toàn, phòng chống cháy nổ.

Sở Thông tin Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí tăng cường phối hợp, tiếp tục chủ động thông tin tuyên truyền về công tác an toàn, phòng chống cháy nổ đến doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân./.

Theo vietnamplus.vn