Thứ bảy,  09/12/2023

Hữu Lũng triển khai nhiều biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

LSO-Huyện Hữu Lũng hiện có 1.162 cơ sở thực phẩm (trong đó, có 152 cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; 643 cơ sở kinh doanh tiêu dùng; 367 cơ sở dịch vụ ăn uống).

LSO-Huyện Hữu Lũng hiện có 1.162 cơ sở thực phẩm (trong đó, có 152 cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; 643 cơ sở kinh doanh tiêu dùng; 367 cơ sở dịch vụ ăn uống). Thực hiện tháng vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) năm 2013, huyện đã tập trung chỉ đạo và triển khai nhiều hoạt động cụ thể để nâng cao chất lượng VSATTP tại các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn huyện cũng như ý thức của người dân.

Đội kiểm tra liên ngành VSATTP huyện kiểm tra cơ sở sản xuất bún, bánh phở tại thôn Sẩy Hạ, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng

Ông Nguyễn Văn Dòn, Trưởng phòng Y tế, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo VSATTP huyện cho biết: Thực hiện tháng hành động Vì chất lượng VSATTP năm 2013 với chủ đề “An toàn thực phẩm bếp ăn tập thể”, huyện đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm đảm bảo VSATTP; kiện toàn Ban chỉ đạo VSATTP và đội kiểm tra liên ngành VSATTP huyện, BCĐ cấp xã, thị trấn; tổ chức thành công Lễ phát động Tháng hành động Vì chất lượng VSATTP; tổ chức kiểm tra công tác VSATTP tại các xã, thị trấn, trường học, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền kiến thức VSATTP bằng nhiều hình thức tới cộng đồng dân cư;… Theo đó, các đơn vị đã phối hợp tổ chức tuyên truyền trên đài truyền thanh, truyền hình huyện, loa truyền thanh xã; treo băng zôn, khẩu hiệu ở các chợ, khu vực đông dân cư;…cụ thể, tổ chức được 98 buổi tuyên truyền lồng ghép ở các xã, thôn, thị trấn thu hút gần 4.000 lượt người nghe; tuyên tuyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng được 46 lượt; tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu với 84 chiếc ở các xã và 11 chiếc tại trung tâm huyện, thị trấn. Qua đó, nhận thức của người dân, đặc biệt là chủ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm được nâng lên. Song song với đó, đội kiểm tra liên ngành của huyện, ban chỉ đạo các xã đã tổ chức các đoàn kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm ở các xã, thị trấn. Cụ thể đã tiến hành kiểm tra 418 cơ sở tuyến xã, 57 cơ sở tuyến huyện. Qua kiểm tra, số cơ sở tuyến xã đảm bảo VSATTP đạt 82,77%, tuyến huyện đạt 85,71%. Đồng thời, phát hiện 72 cơ sở tuyến xã và 14 cơ sở tuyến huyện vi phạm về VSATTP, xử phạt 2 cơ sở với số tiền là 3,6 triệu đồng. Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm vi phạm chủ yếu là về điều kiện vệ sinh cơ sở, điều kiện về con người (không có giấy khám sức khỏe cho nhân viên). Còn lại các vi phạm khác như: điều kiện trang thiết bị, dụng cụ, ghi nhãn mác thực phẩm,… do tính chất vi phạm không nghiêm trọng, các chủ sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm đều có ý thức tự giác, trung thực trong quá trình kiểm tra nên số cơ sở vi phạm còn lại, đoàn kiểm tra xử lý theo hình thức nhắc nhở. Ông phó ban thường trực Ban chỉ đạo VSATTP huyện cho biết thêm: Các cơ sở vi phạm thường là ở các xã vùng sâu, các cơ sở chế biến, kinh doanh nhỏ lẻ, còn các cơ sản xuất, kinh doanh lớn cơ bản chấp hành tốt về điều kiện VSATTP. Ở các trường học có bếp ăn tập thể còn nhiều hạn chế, nhất là điều kiện về cơ sở vật chất chưa được đầu tư. Bên cạnh hoạt động của Ban chỉ đạo, đội kiểm tra liên ngành về VSATTP huyện, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện cũng tăng cường phối hợp thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tháng hành động vì chất lượng VSATTP.

Với những biện pháp thiết thực và hiệu quả trong công tác đảm bảo VSATTP, thời gian tới, huyện Hữu Lũng tiếp tục duy trì các hoạt động kiểm tra, giám sát, tổ chức mở lớp tập huấn kiến thức về VSATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm; duy trì công tác thông tin tuyên truyền;… để nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành quy định về VSATTP cho người dân.

ĐỖ HOẠT