Thứ ba,  30/11/2021

Tặng 50 suất quà và tu sửa 1.000m kênh mương

LSO-Ngày 7/6/2013, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Lạng Sơn đã tổ chức cho lực lượng tự vệ đang huấn luyện đợt 2 năm 2013 làm công tác dân vận tại xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn.

LSO-Ngày 7/6/2013, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Lạng Sơn đã tổ chức cho lực lượng tự vệ đang huấn luyện đợt 2 năm 2013 làm công tác dân vận tại xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn.

Tặng ghế nhựa cho nhà văn hóa thôn Quảng Trung 1, xã Quảng Lạc

Tại thôn Quảng Trung 1, xã Quảng Lạc, các chiến sĩ tự vệ đã tặng 50 ghế nhựa trị giá 2,5 triệu đồng cho nhà văn hóa thôn. Đồng thời, khơi thông 1.000m kênh mương nội đồng, phát quang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh môi trường ở khu vực thôn Quảng Trung 2. Đây là các hoạt động đầu tiên của lực lượng tự vệ thành phố Lạng Sơn nằm trong kế hoạch công tác dân vận của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố năm 2013.

Tu sửa đường vào thôn Quảng Trung 2, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn

Được biết, từ nay đến cuối năm, đơn vị sẽ triển khai 3 đợt kết hợp công tác huấn luyện tự vệ với công tác vận động quần chúng. Qua đó tạo mối quan hệ khăng khít quân, dân, giữ vững ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn, nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, góp phần quan trọng cho lực lượng quân sự địa phương hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng quân đội nhân dân ngày càng vững mạnh trong thời kỳ mới.

THANH HÒA