Thứ bảy,  27/11/2021

Bảo đảm an toàn trong sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Chiều 11-6, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 10, thẩm tra dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (dự án Pháp lệnh).

Chiều 11-6, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 10, thẩm tra dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (dự án Pháp lệnh).

Tại phiên họp, đại diện Bộ Công thương trình bày sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; nhất là những quy định liên quan đến việc hạn chế sản xuất, kinh doanh đối với hóa chất là tiền chất thuốc nổ.

Ða số ý kiến cho rằng, một số nội dung tại Ðiều 25 Pháp lệnh hiện hành quy định các doanh nghiệp không phải doanh nghiệp 100% vốn nhà nước không được sản xuất, kinh doanh hóa chất là tiền chất thuốc nổ, đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của doanh nghiệp, đời sống người lao động và chưa phù hợp hệ thống pháp luật trong nước và cam kết quốc tế. Tuy nhiên, để việc quản lý,  sử dụng vật liệu nổ chặt chẽ, bảo đảm an toàn, nhiều ý kiến tán thành sửa đổi, bổ sung Ðiều 25 theo hướng quy định cụ thể hai loại tiền chất thuốc nổ nguy hiểm là: amoni nitrat (NH4NO3) và nitrometan (CH3NO2), sẽ do các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sản xuất, kinh doanh; các loại tiền chất thuốc nổ còn lại do Chính phủ quy định cụ thể.

Tại phiên họp này, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội thảo luận đối với đề xuất trang bị vũ khí quân dụng cho lực lượng kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và lực lượng điều tra (Viện Kiểm sát nhân dân tối cao). Bộ Công thương đã tiếp thu các ý kiến tại phiên họp để tiếp tục hoàn thiện các quy định của dự án Pháp lệnh.

 

Theo Nhandan