Thứ hai,  06/12/2021

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân: Hiệu quả ở Hữu Lũng

LSO-Trong những năm qua, phát huy vai trò nòng cốt, là chỗ dựa tin cậy, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên, công tác hội và phong trào nông dân ở huyện Hữu Lũng đã phát triển rộng khắp trên tất cả các mặt hoạt động. Trong đó, hội chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho nông dân.

LSO-Trong những năm qua, phát huy vai trò nòng cốt, là chỗ dựa tin cậy, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên, công tác hội và phong trào nông dân ở huyện Hữu Lũng đã phát triển rộng khắp trên tất cả các mặt hoạt động. Trong đó, hội chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho nông dân.

 Các cơ quan, đoàn thể diễu hành tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện

Theo ông Vũ Đình Thứ, Chủ tịch HND huyện Hữu Lũng, nhận thức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) có vị trí và ý nghĩa hết sức quan trọng, là khâu đầu tiên của quá trình thực thi pháp luật của mọi công dân. Vì vậy, nhằm đảm bảo cho hội viên nông dân được học tập, quán triệt và hiểu rõ về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giúp nông dân tự giác chấp hành pháp luật, tự bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của mình, HND huyện đã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “về việc tạo điều kiện để HND các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”. Hội đã phối hợp với Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác TTPBGDPL, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên nông dân.

Trên cơ sở đó, hàng năm, HND đã xây dựng kế hoạch triển khai đến hội cơ sở và coi đây là một nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua trong năm. Nội dung tuyên truyền phù hợp với nhiệm vụ chính trị, cụ thể là tuyên truyền Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Dân sự… Hình thức TTPBGDPL phù hợp, đa dạng, phong phú như: tổ chức tập huấn, trang bị tài liệu sinh hoạt chi hội, thành lập câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng…Kết quả từ năm 2008 đến nay, đã truyền thông được 40.385 buổi, thu hút trên 1 triệu lượt người tham gia. Thêm nữa, việc thực hiện chỉ thị gắn liền với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để nông dân phát huy quyền làm chủ của mình, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, công khai minh bạch tham gia xây dựng Đảng chính quyền, xây dựng HND vững mạnh. Hàng quý, hội tổ chức giao ban kịp thời nắm bắt tình hình để chỉ đạo sát thực hơn. Ban chỉ đạo các cấp qua đánh giá và rút kinh nghiệm hàng năm cho thấy từ huyện đến cơ sở hoạt động và phối kết hợp nhịp nhàng giữa các ngành, đoàn thể triển khai các chỉ thị, nghị quyết. Cụ thể như kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nông dân, giúp nông dân hiểu rõ các thủ tục khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề xuất đến cấp có thẩm quyền giải quyết.

Cùng với đó, công tác tham gia tiếp dân, hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho hội viên nông dân được hội quan tâm. Trong quá trình thực hiện hoà giải, cán bộ hội đồng thời tiến hành TTPBGDPL đến người dân. 5 năm qua, hội tham gia hòa giải 299 vụ việc, giải quyết thành công được 293 vụ, qua công tác đó đã hạn chế đơn thư vượt cấp. Hơn nữa, hội thường xuyên duy trì phối hợp với các ngành chức năng tiếp công dân theo đúng quy định (ngày 5 và 20 hàng tháng). Những phản ánh, thắc mắc của người dân đã được cán bộ chuyên môn trực tiếp tiếp nhận, trả lời hoặc hướng dẫn cho các đương sự gửi đơn đến đúng cơ quan, bộ phận có trách nhiệm giải quyết kịp thời, không gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân. Nếu vụ việc nào phức tạp, khiếu kiện có liên quan đến nhiều người, nhiều hộ nông dân thì Thanh tra tham mưu cho UBND huyện mời lãnh đạo HND huyện cùng tham gia với các ngành liên quan tiến hành vận động, giải thích, thuyết phục cho đương sự hiểu để từ đó tự giác chấp hành và chấm dứt khiếu kiện tiếp hoặc khiếu kiện vượt cấp. Trong 5 năm qua, hội phối hợp, giải quyết xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, khiếu kiện mâu thuẫn trong nông dân cơ sở được 404 vụ việc, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực tranh chấp đất đai, xích mích cá nhân gây mất an ninh trật tự. Trong đó, có 2 vụ tranh chấp đất đai kéo dài, liên quan  đến nhiều người (trường bắn Yên Sơn; tranh chấp đất rừng giữa nhân dân với Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Đông Bắc) đến nay đã cơ bản xử lý xong.

Như vậy, công tác TTPBGDPL của HND các cấp đã góp phần hình thành nếp sống và làm việc theo pháp luật của cán bộ, hội viên nông dân, làm giảm thiểu vi phạm pháp luật, đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, hạn chế tội phạm và các tệ nạn xã hội, tạo môi trường lành mạnh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn toàn huyện. Thời gian tới, hội tiếp tục tăng cường công tác TTPBGDPL, nhất là các vấn đề có liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với người nông dân; nâng cao nhận thức và năng lực cho cán bộ HND các cấp để làm cộng tác viên cho công tác TTPBGDPL ở cơ sở…

HỒ XUÂN HƯƠNG