Thứ bảy,  27/11/2021

Hội nghị Ban chỉ đạo Dự án Quản lý nhà nước về môi trường cấp tỉnh tại Việt Nam

Ngày 13/6, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế (CIDA) tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo Dự án Quản lý nhà nước về môi trường cấp tỉnh tại Việt Nam (VPEG).

Ngày 13/6, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế (CIDA) tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo Dự án Quản lý nhà nước về môi trường cấp tỉnh tại Việt Nam (VPEG).

Dự án VPEG nhằm hỗ trợ phát triển bền vững thông qua tăng cường quản lý nhà nước về môi trường, xây dựng các chương trình quản lý ô nhiễm công nghiệp hiệu quả, bền vững ở cấp địa phương. Với tổng số vốn là 15 triệu CAD (đô la Canada) của Chính phủ Canada và 03 triệu CAD đối ứng của Chính phủ Việt Nam, Dự án được thực hiện từ năm 2009 đến năm 2013 tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước: Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Dương, Sóc Trăng, Long An.

 

 

Hội nghị Ban chỉ đạo Dự án Quản lý nhà nước về môi trường
 cấp tỉnh tại Việt Nam. (Ảnh: Bích Liên)
 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Bùi Cách Tuyến cho biết: Dự án “Quản lý nhà nước về môi trường cấp tỉnh” do Chính phủ Canada tài trợ đã đến giai đoạn kết thúc sau gần 4 năm với sự hỗ trợ của cả hai bên Việt Nam và Canada.

Trong những năm qua, thực hiện nghiêm chỉnh Bản ghi nhớ của đại diện hai Chính phủ, Tổng cục Môi trường và các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành: Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Dương, Sóc Trăng, Long An đã triển khai nhiều hoạt  động nâng cao năng lực quản lý nhà nước về môi trường, đặc biệt là quản lý ô nhiễm công nghiệp thể hiện qua việc xây dựng các văn bản pháp luật, các kế hoạch quản lý ô nhiễm, các quy chế phối hợp các Sở, ngành trong quản lý ô nhiễm công nghiệp; nâng cao năng lực quan trắc môi trường; xây dựng hệ thống thông tin tư liệu về môi trường, tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường…

Kết quả, các hoạt động trên đã và đang có những đóng góp trong việc hoàn thiện các chính sách về bảo vệ môi trường và nâng cao năng lực quản lý nhà nước ở cấp trung ương và địa phương, tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường.

Theo ông Lê Kế Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, sau gần 4 năm thực hiện, Dự án đã tổ chức 50 cuộc hội thảo về đánh giá ô nhiễm, quản lý ô nhiễm, xây dựng chính sách, thể chế và mô hình sản xuất sạch hơn; tổ chức 120 khoá tập huấn đào tạo nâng cao năng lực quản lý nhà nước về môi trường; xây dựng Chương trình quản lý môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường; biên soạn sổ tay, cẩm nang hướng dẫn kỹ thuật môi trường, báo cáo tác động môi trường, thanh tra môi trường…

Theo đó, các kết quả đạt được đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực quản lý nhà nước về môi trường nói chung, môi trường công nghiệp nói riêng, tạo nền tảng và chính sách, cơ chế, con người và kỹ thuật cho kiểm soát ô nhiễm môi trường công nghiệp lâu dài.

Theo Dangcongsan