Chủ nhật,  05/12/2021

Giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật phục vụ phát triển sản phẩm chủ lực vùng trung du miền núi phía bắc

Ngày 13-6, tại TP Thái Nguyên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) phối hợp UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật phục vụ phát triển sản phẩm chủ lực vùng trung du miền núi phía bắc.

Ngày 13-6, tại TP Thái Nguyên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) phối hợp UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật phục vụ phát triển sản phẩm chủ lực vùng trung du miền núi phía bắc.

Theo đánh giá của Bộ NN và  PTNT,  việc ứng dụng khoa học công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt  nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật đã phát triển thành công 19 giống chè mới có năng suất, chất lượng cao. Trong lĩnh vực chăn nuôi thú y, việc nhân thuần, lai tạo bò lai hướng thịt và vỗ béo bò lai Sind, phát triển giống dê sữa, phát triển chăn nuôi lợn, gà, gia cầm, thủy cầm… cũng đạt được những thành công nhất định. Ðối với lĩnh vực thủy sản, công nghệ sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm một số đối tượng nuôi chủ lực (tôm chân trắng, cá tầm, cá hồi vân, cá lăng…) bước đầu được một số tỉnh trong khu vực chuyển giao, thực hiện đạt hiệu quả. Các lĩnh vực như: cơ điện và công nghệ sau thu hoạch, công nghệ chế biến, bảo quản nông sản, hạt giống, ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp, công nghệ tưới, tích hợp đập cao-su và trạm bơm thủy luân… đang từng bước được áp dụng, phát huy hiệu quả… Thời gian tới, Bộ NN và PTNT định hướng chung cho nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật phục vụ mục tiêu phát triển của vùng là đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa, lựa chọn cây trồng, vật nuôi dựa trên tiềm năng và lợi thế so sánh của từng tiểu vùng, ưu tiên đầu tư xây dựng công nghiệp bảo quản, chế biến nông sản, đẩy nhanh tốc độ cơ giới hóa, tập trung ứng dụng các thành tựu của công nghệ sinh học để tạo ra, nhân giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, chất lượng tốt, nhất là sử dụng các giống có ưu thế lai…

Theo Nhandan