Chủ nhật,  05/12/2021

Bộ Giao thông xây 11 trạm kiểm tra tải trọng xe

Tổng cục Đường bộ đã lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án xây dựng 11 trạm kiểm tra tải trọng xe từ nay đến 2015 và lắp đặt 67 bộ cân lưu động trên các quốc lộ.

Tổng cục Đường bộ đã lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án xây dựng 11 trạm kiểm tra tải trọng xe từ nay đến 2015 và lắp đặt 67 bộ cân lưu động trên các quốc lộ.

Tại cuộc họp của Bộ Giao thông Vận tải ngày 14/6, Tổng cục Đường bộ cho biết đã xây dựng các văn bản về xã hội hóa đầu tư, xây dựng trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ; quy định về trách nhiệm và hình thức xử lý vi phạm trong vận tải; đề án tổng thể kiểm soát tải trọng xe…

Hiện Tổng cục Đường bộ đã lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng 11 trạm kiểm tra tải trọng xe và trang bị 67 bộ cân lưu động từ nay đến 2015.

Xe quá tải trọng làm nhiều con đường nhanh hư hỏng. Ảnh: Hoàng Hà.

Việc kiểm soát tải trọng xe đang là vấn đề được Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường yêu cầu Tổng cục Đường bộ cần xây dựng các trạm kiểm tra tải trọng xe và rút kinh nghiệm, tham mưu xây dựng các văn bản pháp luật về vấn đề này.

Đầu tháng 6, Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt đề án tổng thể kiểm soát trọng tải xe trên đường bộ với nhiều giải pháp, như: tăng cường công tác quản lý nhà nước; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về quá khổ giới hạn, quá tải trọng cho phép; phân bổ hợp lý tỷ trọng đảm nhận giữa các phương thức vận tải để giảm tải cho đường bộ…

Theo VnExpress