Thứ hai,  06/12/2021

Vắc-xin Quinvaxem đạt tiêu chuẩn theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới

Bộ Y tế ngày 19-6 cho biết, kết quả kiểm định chất lượng các lô vắc-xin Quinvaxem sử dụng tại Việt Nam được thực hiện tại Viện Kiểm định chuẩn thức Quốc gia về Vắc-xin và Sinh phẩm Y tế Vương quốc Anh đều đạt những tiêu chuẩn theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Bộ Y tế ngày 19-6 cho biết, kết quả kiểm định chất lượng các lô vắc-xin Quinvaxem sử dụng tại Việt Nam được thực hiện tại Viện Kiểm định chuẩn thức Quốc gia về Vắc-xin và Sinh phẩm Y tế Vương quốc Anh đều đạt những tiêu chuẩn theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Ðồng thời, trong cuộc họp của Ủy ban Tư vấn toàn cầu về an toàn tiêm chủng đã đánh giá việc sử dụng vắc-xin phối hợp năm trong một đã mang lại những lợi ích to lớn trong việc bảo vệ phòng, chống năm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm chỉ với một liều vắc-xin. Hiện nay, vắc-xin phối hợp năm trong một được sản  xuất tại năm công ty đạt tiêu chuẩn tiền thẩm định của WHO bảo đảm về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng.

Từ kết luận đánh giá các thông tin từ các nhà sản xuất, kết quả kiểm định các mẫu vắc-xin thu thập từ thực địa và đánh giá về an toàn tiêm chủng tại nhiều quốc gia bởi Ủy ban Tư vấn toàn cầu về an toàn tiêm chủng, WHO khuyến cáo các quốc gia tiếp tục sử dụng vắc-xin Quinvaxem trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

Theo Nhandan