Thứ năm,  02/12/2021

Hội Liên hiệp Phụ nữ với Năm Gia đình Việt Nam 2013

Công cuộc đổi mới đất nước với thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội đã mang lại tiến bộ nhiều mặt cho từng gia đình, song cũng đặt ra những khó khăn, thách thức trong xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Là tổ chức đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho các tầng lớp phụ nữ, những năm qua, Hội LHPN Việt Nam tích cực phối hợp các cấp, các ngành, đoàn thể vận động, hỗ trợ, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc, đồng thời coi đó là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong nội dung công tác của Hội.
Các gia đình tham gia Ngày hội “Gia đình hạnh phúc” 2013 tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Công cuộc đổi mới đất nước với thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội đã mang lại tiến bộ nhiều mặt cho từng gia đình, song cũng đặt ra những khó khăn, thách thức trong xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Là tổ chức đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho các tầng lớp phụ nữ, những năm qua, Hội LHPN Việt Nam tích cực phối hợp các cấp, các ngành, đoàn thể vận động, hỗ trợ, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc, đồng thời coi đó là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong nội dung công tác của Hội.

Những việc cần làm ngay nhằm kết nối yêu thương

Gia đình – hai từ ngắn ngủi nhưng lại chứa đựng trong đó những điều thiêng liêng, ý nghĩa. Không chỉ là nơi duy trì nòi giống, gia đình còn là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển quê hương, đất nước. Xuất phát từ nhận thức đó, năm 2010, Hội LHPN Việt Nam (khóa X) đã phát động thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, nhằm “Vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, góp phần thực hiện Chỉ thị 49 của Ban Bí thư T.Ư Ðảng về xây dựng gia đình thời kỳ  CNH, HÐH đất nước. Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Năm 2013 được chọn là Năm Gia đình Việt Nam, đánh dấu sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Ðảng, toàn dân trong xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ và hạnh phúc, phấn đấu hoàn thành mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Với chủ đề “Kết nối yêu thương”, đây là cơ hội để gắn kết vai trò, trách nhiệm, tình cảm của từng thành viên trong các gia đình Việt Nam, nhằm đẩy lùi các mối nguy hại xâm nhập gia đình, nhất là tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình.

Từ đầu năm, Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hội LHPN các tỉnh, thành phố; đơn vị chủ động, tích cực phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch liên tịch tổ chức hoạt động “Năm Gia đình Việt Nam”, tổ chức Ngày hội Gia đình hạnh phúc vào dịp Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; đẩy mạnh xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với Chương trình Xây dựng nông thôn mới, xây dựng và nhân rộng mô hình Ðịa chỉ tin cậy ở cộng đồng; mô hình dịch vụ gia đình nhằm phòng, chống bạo lực gia đình và hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc. 

Thực hiện lồng ghép công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, từng bước giải quyết những vấn đề bất cập của gia đình hiện nay như: giá trị đạo đức, các mối quan hệ gia đình suy giảm; tình trạng ly hôn, ly thân, không đăng ký kết hôn, tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình ngày càng nhiều; tình trạng tảo hôn, bạo lực gia đình vẫn còn xảy ra; tình trạng buôn bán phụ nữ, xâm hại tình dục trẻ em diễn biến phức tạp; tình trạng phụ nữ lấy chồng nước ngoài qua môi giới bất hợp pháp không giảm… tạo điều kiện để các cấp Hội Phụ nữ và phụ nữ thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng gia đình.

Hướng về từng gia đình

Ðiểm nhấn của Năm Gia đình Việt Nam 2013 chính là các hoạt động trong Ngày hội “Gia đình hạnh phúc” được các cấp Hội tổ chức đúng dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6. Với một chuỗi các hoạt động tại gần tám nghìn xã, phường, thị trấn, ngày hội thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ, người dân, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận và đánh giá cao. Ngoài ra, các cấp Hội  còn tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình chính sách, gia đình và trẻ em bị nhiễm chất độc da cam. Trao tặng năm trăm “Mái ấm tình thương” và hơn một nghìn phần quà cho gia đình phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ðáng chú ý, Hội LHPN Việt Nam chỉ đạo Hội LHPN các cấp hướng các hoạt động về cơ sở, hỗ trợ, tạo điều kiện để mỗi cơ sở Hội tổ chức được ít nhất một hoạt động có nội dung liên quan đến gia đình; tăng cuờng hoạt động phát triển kinh tế hộ gia đình, thực hành tiết kiệm.

 Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác gia đình, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, trong thời gian tới, các cấp Hội tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của gia đình và công tác xây dựng gia đình cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng xã hội. Coi trọng công tác tư vấn, hòa giải mâu thuẫn trong hôn nhân và gia đình, xây dựng các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Phát triển các dịch vụ gia đình nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia tích cực và hiệu quả hơn các công tác xã hội. Tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn các bà mẹ kiến thức, kỹ năng đồng thời huy động sự tham gia của các ông bố và các thành viên trong xã hội trong nuôi dạy con và xây dựng gia đình hạnh phúc. Ðẩy mạnh tham mưu, giám sát, đề xuất các chế độ chính sách an sinh xã hội, các chính sách có liên quan hỗ trợ xây dựng gia đình. Ðề xuất với Chính phủ và các ngành chức năng nghiên cứu, ban hành một số chính sách đặc thù nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chăm lo cho các gia đình phụ nữ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có người thân, trẻ em nhiễm chất độc da cam tại địa phương. Bên cạnh đó, phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, đấu tranh xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu; phòng, chống có hiệu quả tệ nạn mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em, bạo lực gia đình; ngăn ngừa tình trạng lấy chồng nước ngoài bất hợp pháp.

Theo Nhandan