Thứ bảy,  27/11/2021

Nỗ lực xây dựng xã, phường lành mạnh không có TNXH

LSO-Xây dựng xã, phường lành mạnh (XDXPLM) không có tệ nạn ma túy, mại dâm là một chương trình quan trọng trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội (TNXH) nói chung và tệ nạn ma túy, mại dâm nói riêng của tỉnh.

LSO-Xây dựng xã, phường lành mạnh (XDXPLM) không có tệ nạn ma túy, mại dâm là một chương trình quan trọng trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội (TNXH) nói chung và tệ nạn ma túy, mại dâm nói riêng của tỉnh. Xác định như vậy nên công tác XDXPLM cùng với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào “XDXPLM không có tệ nạn ma túy, mại dâm” đã được triển khai trong toàn tỉnh và phát triển khá sâu rộng. Hiệu quả của các chương trình phối kết hợp trong thực hiện tuyên truyền về XDXPLM không có tệ nạn ma tuý, mại dâm cơ bản đã góp phần giảm thiểu và ngăn ngừa sự phát sinh, phát triển TNXH trong cộng đồng dân cư. Đến nay toàn tỉnh có 98/226 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có TNXH. Theo thống kê của ngành chức năng, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 1.887 người nghiện có hồ sơ quản lý và đối tượng nghiện đã có tại 128/226 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Thực tế thời gian qua ở tỉnh ta đã cho thấy, bên cạnh các biện pháp đấu tranh của các lực lượng vũ trang, việc XDXPLM về nhiều mặt có thể xem là một trong những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, qua đó giúp nhân dân, nhất là những đối tượng có nguy cơ cao nhận thức rõ hơn về TNXH. Trong những năm qua, để thực hiện hiệu quả chương trình XDXPLM không có tệ nạn ma túy, mại dâm, Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm chỉ đạo triển khai, thực hiện các chương trình, phong trào liên quan đến công tác phòng, chống TNXH. Bà Nguyễn Thị Minh Hải, Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Văn Lãng chia sẻ: huyện Văn Lãng có một số điểm có nguy cơ xảy ra TNXH, nhất là về ma tuý và mại dâm nên Ban chỉ đạo huyện đã chỉ đạo quyết liệt công tác này. Thời gian qua, chúng tôi đã phối hợp với các ngành, đoàn thể trên địa bàn tổ chức lồng ghép nội dung chương trình XDXPLM vào các phong trào kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh như chương trình xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, đơn vị công sở văn hóa, chương trình xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề. Thông qua những chương trình này tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình nghèo, gặp khó khăn, gia đình có đối tượng TNXH góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cùng là một địa bàn có nguy cơ cao xảy ra các TNXH, nhiều năm qua, huyện Cao Lộc đã chỉ đạo Phòng LĐTB&XH phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các cơ quan chức năng nắm tình hình di biến động về tệ nạn ma tuý, mại dâm để có các biện pháp phòng, chống các TNXH. Ông Hứa Viết Lâm, chuyên viên phụ trách công tác phòng, chống TNXH, phòng LĐTB&XH huyện Cao Lộc cho biết: thời gian qua, chúng tôi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong quần chúng nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống TNXH, phát giác và báo với cơ quan chức năng trên địa bàn. Đồng thời tuyên truyền sâu rộng tới các đối tượng có nguy cơ cao mắc tệ nạn ma tuý; tuyên truyền tới chủ kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, các nhân viên, tiếp viên hiểu biết các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm. Đồng thời tăng cường thực hiện công tác quản lý địa bàn, thanh tra, kiểm tra TNXH.

Đoàn thanh niên Khối các cơ quan tỉnh ra quân tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội

Trong 6 tháng đầu năm 2013, số người nghiện ma túy đang được quản lý, giáo dục tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh là 213 người, trong đó có 187 học viên cai nghiện bắt buộc, 26 học viên cai nghiện tự nguyện. Thời gian qua, lãnh đạo Trung tâm đã phối hợp với các sở, ngành chuyên môn của tỉnh tổ chức các hoạt động thể thao nhằm nâng cao tinh thần, sức khoẻ cho cán bộ, học viên tại Trung tâm, góp phần đẩy lùi ma tuý ra khỏi cộng đồng, XDXPLM. Về phía các đoàn thể như Đoàn thanh niên từ tỉnh đến cơ sở đều tổ chức các hoạt động thiết thực góp phần tuyên truyền hiệu quả công tác phòng, chống TNXH. Một số địa phương và cơ sở đoàn tại các đơn vị sở, ngành đã thành lập các câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật, tổ chức diễn đàn, toạ đàm, xây dựng các tiểu phẩm tuyên truyền về phòng, chống TNXH nói chung, phòng, chống ma tuý, mại dâm nói riêng. Thông qua thực hiện XDXPLM không có TNXH tại nhiều xã, phường đã xuất hiện cách làm, mô hình phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm hiệu quả. Nhiều đơn vị đã giữ không cho tệ nạn ma túy, mại dâm phát triển phức tạp hoặc tiếp tục củng cố, làm giảm số đối tượng nghiện ma tuý trên địa bàn.

Những kết quả bước đầu này đã góp phần hạn chế tình hình tệ nạn ma túy, mại dâm đang có xu hướng gia tăng, tạo ra sức mạnh cho phong trào đấu tranh đẩy lùi TNXH, bảo vệ trật tự an ninh trên địa bàn tỉnh. Ông Hoàng Văn Thả, Phó Chi cục trưởng Chi cục phòng chống TNXH khẳng định: công tác XDXPLM không có tệ nạn ma tuý, mại dâm gắn với cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư là nhiệm vụ cơ bản hàng đầu để đẩy lùi các TNXH, làm trong sạch địa bàn dân cư, củng cố tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể xã, phường, thị trấn, khu phố vững mạnh… Chính vì vậy, hơn bao giờ hết, công tác phòng, chống TNXH của tỉnh đòi hỏi cần huy động nhiều hơn nữa sức mạnh của cả cộng đồng, sự nỗ lực của từng địa phương, từng địa bàn dân cư, thôn bản, khối phố. Có như vậy mới tạo ra những bước chuyển thực sự tích cực trong công cuộc đấu tranh phòng, chống TNXH trên địa bàn toàn tỉnh trong tình hình mới phức tạp và khó khăn như hiện nay.

THANH HUYỀN