Thứ bảy,  04/12/2021

Tăng cường quản lý khai thác khoáng sản

LSO-Thời gian qua, nhờ thực hiện tốt công tác quản lý, đẩy mạnh phối hợp tuần tra, kiểm soát nên đến nay hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực. Ý thức chấp hành luật pháp trong lĩnh vực khai khoáng của doanh nghiệp và người dân đã dần có sự thay đổi, việc khai thác từng bước đi vào nề nếp.

LSO-Thời gian qua, nhờ thực hiện tốt công tác quản lý, đẩy mạnh phối hợp tuần tra, kiểm soát nên đến nay hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực. Ý thức chấp hành luật pháp trong lĩnh vực khai khoáng của doanh nghiệp và người dân đã dần có sự thay đổi, việc khai thác từng bước đi vào nề nếp.

 Đoàn kiểm tra, giám sát của tỉnh kiểm tra hệ thống nước thải tại Công ty CP kim loại màu Bắc bộ

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có một số loại khoáng sản quý như: kim loại đen, kim loại màu, các khoáng chất công nghiệp và đá xây dựng… Đây là nguồn tài nguyên có vai trò quan trọng thúc đẩy các ngành công nghiệp của tỉnh phát triển. Ở thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có khoảng 60 tổ chức hoạt động khoáng sản với 74 giấy phép khai thác còn hiệu lực. Nhằm quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên khoáng sản và bảo đảm bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản, UBND tỉnh đã có định hướng chiến lược trong quản lý, sử dụng nguồn khoáng sản và bảo vệ môi trường bằng các chính sách, quy định cụ thể như: xây dựng kế hoạch hoạt động khoáng sản hàng năm; khoanh định các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Ban hành các quy định về phân cấp quản lý khoáng sản, bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản. Triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản nhằm giảm thiểu và hạn chế bụi, tiếng ồn, gây chấn động rung do nổ mìn. Theo đó, để giảm chấn động và khoảng cách đá văng trong quá trình khai thác đá, các đơn vị khai thác, chế biến khoáng sản cam kết sử dụng phương pháp nổ mìn tiên tiến, ít chấn động, nhưng hiệu quả phá đá cao. Để giảm thiểu bụi phát sinh ra môi trường trong quá trình chế biến và vận chuyển, trong khu vực mỏ thực hiện việc trồng cây xanh xung quanh khu vực khai thác; trong quá trình vận chuyển, các phương tiện vận chuyển khoáng sản đảm bảo chở đúng trọng tải, phủ bạt xe…

Theo ông Nguyễn Đình Duyệt, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Nhìn chung các đơn vị được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực khai khoáng đều chấp hành khá tốt các quy định, như khai thác đúng vị trí, đúng độ sâu và đúng khối lượng. Việc khai thác mỏ đều thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và thực hiện bảo vệ môi trường theo ĐTM đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra, theo quy định của pháp luật về đất đai, các dự án khai thác khoáng sản nói chung, khai thác đá nói riêng được lựa chọn hình thức đền bù tự thỏa thuận trực tiếp với người sử dụng đất với mức giá phù hợp với giá quy định trong bảng giá đất của tỉnh, thực hiện hình thức thu hồi giao đất theo quy định. Riêng 6 tháng đầu năm 2013, sở đã trình UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của 3 dự án; cấp mới 11 sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; cấp giấy xác nhận ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đạt trên 1,5 tỷ đồng; hoàn thành quan trắc môi trường đợt 1 năm 2013.

Với mục tiêu tăng cường quản lý khai thác khoáng sản theo đúng quy định; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh phối hợp với các sở, ngành và huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai khoáng, đồng thời kiên quyết xử lý việc khai thác khoáng sản trái phép. Trong 6 tháng đầu năm 2013, sở đã trình UBND tỉnh ký quyết định thực hiện đóng cửa mỏ đối với 25 mỏ khoáng sản đã hết thời hạn cấp phép khai thác, phối hợp với công an huyện Lộc Bình trình UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 đối tượng khai thác khoáng sản quý hiếm (vàng sa khoáng) trái phép trên địa bàn huyện Lộc Bình, thu nộp ngân sách 140 triệu đồng. Nhờ đó, tình hình khai thác khoáng sản trái phép năm nay đã giảm so với năm trước, đặc biệt là đã hạn chế việc khai thác cát, sỏi trái phép trên các dòng sông tại địa phương.

Tuy nhiên, hoạt động khai thác khoáng sản không phép vẫn có diễn biến rất phức tạp như một số cá nhân, nhóm người bơm hút cát trên sông nước và vào đêm khuya, khai thác đá làm vật liệu xây dựng… với thời gian khai thác ngắn, nhanh nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Một số ít đơn vị chậm hoàn thổ sau khai thác khoáng sản… Để quản lý chặt chẽ hơn nữa hoạt động khai khoáng, thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khoáng sản. Tăng cường tham mưu bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, trong đó tập trung cho bảo vệ khoáng sản vàng sa khoáng, các khoáng sản kim loại, cát, sỏi. Phối hợp các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản kể cả các đơn vị có phép để kịp thời ngăn ngừa vi phạm xảy ra. Thường xuyên kiểm tra theo dõi chặt chẽ việc phục hồi môi trường của các đơn vị khai thác khoáng sản đã hết thời hạn cho phép, kiên quyết xử lý các trường hợp không phục hồi môi trường.

HỒ XUÂN HƯƠNG