Chủ nhật,  28/11/2021

Năm 2020, Hà Nội phấn đấu đạt diện tích nhà ở bình quân 26,3m2/người

Đến năm 2020, Hà Nội phấn đấu đạt diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố là 26,3m2/người (diện tích nhà ở tối thiểu 8,5m2), trong đó khu vực đô thị là 28,7m2/ người, khu vực nông thôn 22,7m2/người; diện tích nhà ở khoảng 207.375.000m2; nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn thành phố lên thành 91,2%; hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà ở đơn sơ.

Đến năm 2020, Hà Nội phấn đấu đạt diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố là 26,3m2/người (diện tích nhà ở tối thiểu 8,5m2), trong đó khu vực đô thị là 28,7m2/ người, khu vực nông thôn 22,7m2/người; diện tích nhà ở khoảng 207.375.000m2; nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn thành phố lên thành 91,2%; hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà ở đơn sơ.

Đó là chỉ tiêu trong Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 -2020, định hướng đến năm 2030, đã được các đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội khóa XIV thông qua với tỷ lệ tán thành là 88,4%.

 

 Năm 2020, Hà Nội phấn đấu đạt diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố
 là 26,3m2/người. Ảnh: TH

Chương trình đặt mục tiêu tiếp tục thực hiện xóa bao cấp về nhà ở, đồng thời có cơ chế chính sách phù hợp, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhà ở, đảm bảo an sinh xã hội, sử dụng đất đai hợp lý, tiết kiệm, giữ gìn cân bằng sinh thái.

Việc phát triển nhà ở của Hà Nội phải tuân thủ quy hoạch xây dựng, hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng xây dựng tự phát. Đa dạng hóa sản phẩm nhà ở để phù hợp với nhu cầu của mọi đối tượng trong xã hội, khuyến khích xây dựng nhà ở để cho thuê, nhà ở bán trả dần… Đồng thời, hỗ trợ trực tiếp, tạo điều kiện cho các đối tượng xã hội gồm: người có công với cách mạng, hộ nghèo khu vực nông thôn, người già cô đơn, người tàn tật, người nhiễm chất độc da cam… tự cải thiện nhà ở.

Chương trình đưa ra các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2015 là: Diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố đạt 23,1m2/người (diện tích nhà ở tối thiểu là 6,5m2/người), trong đó khu vực đô thị là 26,6m2/người, khu vực nông thôn là 20m2/người; diện tích nhà ở khoảng 166.320.000m2; dự kiến thực hiện khoảng 600.000m2 nhà ở, đáp ứng 100.000 chỗ ở cho sinh viên; thực hiện 1.500.000m2 nhà ở đáp ứng 230.000 chỗ ở cho công nhân; thực hiện khoảng 1.100.000m2 nhà ở đáp ứng 15.500 căn hộ cho người có thu nhập thấp mua, thuê và thuê mua; xây dựng khoảng 1.400m2 nhà ở công vụ; thực hiện khoảng 1.600.000m2 nhà ở đáp ứng 20.000 căn hộ tái định cư….

Thành phố tạm ngừng, chưa xem xét đề xuất một số dự án phát triển nhà ở thương mại. Đồng thời thực hiện việc quản lý quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới để xây dựng nhà ở xã hội; tỷ lệ nhà chung cư trong các dự án phát triển nhà ở tại độ thị đạt 87%; tỷ lệ nhà ở cho thuê các dự án nhà ở tại đô thị đạt 25%. Dự kiến vốn đầu tư từ ngân sách và có nguồn gốc từ ngân sách đầu tư nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê mua; nhà ở công vụ; một phần nhà ở cho sinh viên, nhà ở tái định cư; hỗ trợ hộ nghèo có khó khăn về nhà ở khoảng 8.453,4 tỷ đồng. Quỹ đất ở đô thị và nông thôn tăng thêm 2.133,7ha.

Về nhu cầu nhà ở xã hội, đến năm 2020, dự kiến nhu cầu về nhà ở sinh viên khoảng 800.000m2 sàn nhà ở, tương ứng 130.000 chỗ cho sinh viên; nhu cầu nhà ở công nhân cần khoảng 4.000.000m2 sàn nhà ở, tương ứng 400.000m2 chỗ ở cho công nhân; nhu cầu nhà ở thu nhập thấp cho các đối tượng chính sách xã hội khác cần khoảng 5.000.000m2 sàn nhà ở, tương ứng 72.000 căn hộ; nhu cầu về nhà ở công vụ khoảng 30 căn, tương ứng 2.100m2 nhà công vụ; nhu cầu nhà ở tái định cư cần khoảng 35.000 căn hộ phục vụ tái định cư trên địa bàn, tương ứng 2.800.000m2 sàn

Thành phố tiếp tục phát triển nhà ở thương mại, thực hiện việc quản lý quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới để xây dựng nhà ở xã hội; tỷ lệ nhà chung cư trong các dự án phát triển nhà ở tại đô thị đạt 89%; tỷ lệ nhà ở cho thuê trong các dự án nhà ở tại đô thị đạt 30%. Vốn đầu tư từ ngân sách và có nguồn gốc từ ngân sách nhà ở cho sinh viên, nhà ở tái định cư khoảng 7.635 tỷ đồng (chiếm 1,7% tổng vốn đầu tư xây dựng đến năm 2020). Quỹ đất ở đô thị và nông thôn tăng thêm 3.664,6ha.

Đến năm 2030, Hà Nội tiếp tục nâng cao chất lượng nhà ở, thỏa mãn nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng, đặc biệt là đối tượng chính sách xã hội có khó khăn về nhà ở. Thành phố có những cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xanh sạch, hiện đại, bền vững, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của Hà Nội. Theo đó, diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố Hà Nội là 31,5m2/người (diện tích nhà ở tối thiểu là 12,6m2/người), trong đó khu vực đô thị 33,8m2/người, khu vực nông thôn 27,1m2/người; diện tích nhà ở khoảng 283.500.000m2 và thực hiện cải tạo chỉnh trang nhà ở đã có; nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn thành phố lên 93,2%. Tỷ lệ nhà chung cư trong các dự án phát triển nhà ở tại đô thị đạt 93%; tỷ lệ nhà ở cho thuê trong các dự án nhà ở tại đô thị đạt 35%.Dự kiến vốn đầu tư từ ngân sách và có nguồn gốc từ ngân sách khoảng 8.612,7 tỷ đồng. Quỹ đất ở đô thị và nông thôn tăng 5.542,9ha.

Tán thành với những quy định trong Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 – 2020, định hướng đến năm 2030 nhưng nhiều đại biểu vẫn băn khoăn về chỉ tiêu phát triển nhà ở cho từng giai đoạn trong bối cảnh lượng hàng tồn kho bất động sản còn nhiều, ngân sách của thành phố gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, các nội dung của Chương trình còn nặng về hướng nhà nước phát triển nhà ở, các cơ chế, chính sách khuyến khích người dân và doanh nghiệp phát triển nhà ở còn mờ nhạt.

Một số đại biểu cho rằng, khi đặt ra chỉ tiêu phát triển nhà ở nông thôn thấp hơn nhà ở đô thị, Chương trình cần làm rõ thực trạng nhà ở nông thôn hiện nay bởi thực tế, nhiều khu vực nông thôn hiện có diện tích nhà ở rất chật. Các chỉ tiêu phát triển nhà ở nông thôn phải đảm bảo phù hợp với sự phát triển chung của thủ đô. Chương trình cần cụ thể hóa hơn nữa diện tích đất dành cho giãn dân nông thôn từ nay đến 2015. Đồng thời, một số đại biểu cũng băn khoăn về quan điểm xóa bỏ cơ chế bao cấp về nhà ở.

Theo các đại biểu, hiện Hà Nội đã và đang thực hiện việc xóa bỏ bao cấp về nhà ở, do đó quan điểm này nên được tiếp tục thực hiện, đồng thời, gắn quy hoạch xây dựng và phát triển nhà ở với quản lý kiến trúc đô thị, tạm dừng xây dựng một số nhà ở thương mại ở khu vực nội đô.

Theo Dangcongsan