Thứ bảy,  03/06/2023

Triển khai công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống Bưu điện

LSO-Ngày 12/7/2013, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống Bưu điện.

LSO-Ngày 12/7/2013, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống Bưu điện.

Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo hai ngành BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh đã triển khai tới các đại biểu quy trình quản lý người hưởng, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua mạng lưới Bưu điện. Trong đó nêu rõ nội dung chi trả các chế độ BHXH hàng tháng; trách nhiệm của các bên; quy trình quản lý người hưởng; quy trình chi trả; quy định về chuyển tiền và quyết toán số tiền chi trả cho người hưởng. Cùng với đó, các đại biểu tham gia hội nghị cũng được hướng dẫn triển khai công tác chi trả; công tác tài chính kế toán cho dịch vụ chi trả. Đồng thời, hai ngành cũng đã thông qua dự thảo hợp đồng dịch vụ quản lý người hưởng và chi trả các chế độ BHXH hàng tháng qua hệ thống Bưu điện. Dự thảo có 14 điều, nêu rõ ràng, cụ thể các căn cứ để ký hợp đồng; nội dung, phạm vi, yêu cầu về dịch vụ cung cấp, quy trình chi trả tạm ứng, thanh quyết toán, nhiệm vụ quản lý đối tượng của Bưu điện, phương thức thực hiện, phí dịch vụ, quyền và nghĩa vụ của hai ngành Bưu điện tỉnh – BHXH tỉnh, các trường hợp bất khả kháng, cam kết chung và điều khoản thi hành hợp đồng.

Lãnh đạo hai ngành dự hội nghị

Sau hội nghị này, hai ngành sẽ xem xét, chỉnh sửa lại dự thảo hợp đồng để đi đến thống nhất, ký kết và thực hiện các nội dung thoả thuận theo hợp đồng cũng như lộ trình thực hiện mà hai ngành đề ra. Đây là hình thức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH mới đã được Chính phủ cho phép hai ngành BHXH Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp triển khai trong phạm vi toàn quốc.

THANH HUYỀN