Thứ năm,  21/10/2021

Phú Yên: Chấm dứt hiệu lực hai dự án khai thác khoáng sản trên sông Ba

UBND tỉnh Phú Yên vừa có thông báo chính thức về việc thu hồi và chấm dứt hiệu lực đối với hai dự án liên quan đến khảo sát, thăm dò, đánh giá trữ lượng để khai thác vàng sa khoáng và cát xây dựng trên lòng sông Ba đoạn qua hai huyện miền núi Sơn Hòa và Sông Hinh.

UBND tỉnh Phú Yên vừa có thông báo chính thức về việc thu hồi và chấm dứt hiệu lực đối với hai dự án liên quan đến khảo sát, thăm dò, đánh giá trữ lượng để khai thác vàng sa khoáng và cát xây dựng trên lòng sông Ba đoạn qua hai huyện miền núi Sơn Hòa và Sông Hinh.

Trước đó, ngày 13/7/2011, UBND tỉnh Phú Yên đã ra Thông báo số 479/TB-UBND về chấp thuận chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Thép Đông Á (Hà Nội) khảo sát, đánh giá trữ lượng để lập phương án khai thác vàng sa khoáng lòng sông Ba. Dự án này được thực hiện trên diện tích 488 ha thuộc địa bàn các xã Đức Bình Đông, Đức Bình Tây (huyện Sông Hinh), xã Sơn Hà và thị trấn Củng Sơn (huyện Sơn Hòa) với công suất vàng nguyên khai 16 kg/năm. Thông báo trên được UBND tỉnh Phú Yên thu hồi và chấm dứt hiệu lực với lý do dự án không được tiếp tục triển khai thực hiện theo quy định tại điểm h, khoản 6 Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với Dự án “Thăm dò, khai thác cát xây dựng sông Ba” thuộc khu vực xã Đức Bình Đông (huyện Sông Hinh) do Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Tú Mai (Phú Yên) làm chủ đầu tư, UBND tỉnh Phú Yên cũng ra thông báo thu hồi do dự án đã hết hiệu lực.

Theo CPV