Thứ ba,  21/03/2023

BIDV tài trợ 2.944 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng gần 34km QL 1A

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã ký hợp đồng tín dụng với các đơn vị liên quan về việc BIDV tài trợ nguồn vốn khoảng 2.944 tỷ đồng để nâng cấp và mở rộng QL 1A đoạn Km368+400 (Nghi Sơn, Thanh Hóa) đến Km402+330 (Cầu Giát, Nghệ An).
Đại diện BIDV và các bên liên quan ký kết hợp đồng tín dụng.

– Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã ký hợp đồng tín dụng với các đơn vị liên quan về việc BIDV tài trợ nguồn vốn khoảng 2.944 tỷ đồng để nâng cấp và mở rộng QL 1A đoạn Km368+400 (Nghi Sơn, Thanh Hóa) đến Km402+330 (Cầu Giát, Nghệ An).

Ngày 6-8, tại Hà Nội, BIDV đã ký hợp đồng tín dụng với Tổng Công ty Xây dựng công trình Giao thông 4 (Cienco4, Bộ Giao thông vận tải), Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng) và Công ty BOT QL 1A Cienco4-Tổng Công ty 319 nhằm triển khai dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng QL 1A đoạn từ Km368+400 (Nghi Sơn, Thanh Hóa) đến Km402+330 (Cầu Giát, Nghệ An) theo hình thức BOT với chiều dài tuyến là 33,94 km.

Theo đó, BIDV tài trợ nguồn vốn tối đa lên tới 2.944 tỷ đồng trong thời gian 17 năm để liên doanh trên triển khai dự án; đồng thời cung cấp đầy đủ các sản phẩm dịch vụ như: Gói tín dụng bốn nhà, các sản phẩm ngân hàng bán lẻ, các sản phẩm bảo hiểm… nhằm hỗ trợ cho nhà đầu tư hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Theo Nhandan