Thứ năm,  02/02/2023

ActionAid: 17 năm đồng hành cùng Hà Tĩnh giảm nghèo và phát triển

Ngày 9/8, tại Hà Tĩnh, đã diễn ra Hội thảo Tổng kết và Bàn giao Chương trình ActionAid hỗ trợ giảm nghèo và phát triển tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 1995 – 2012. Đây là dịp ActionAid Việt Nam (AAV) tổng kết 17 năm hoạt động đồng hành cùng Hà Tĩnh và bàn giao lại Chương trình cho các đối tác địa phương.

Ngày 9/8, tại Hà Tĩnh, đã diễn ra Hội thảo Tổng kết và Bàn giao Chương trình ActionAid hỗ trợ giảm nghèo và phát triển tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 1995 – 2012. Đây là dịp ActionAid Việt Nam (AAV) tổng kết 17 năm hoạt động đồng hành cùng Hà Tĩnh và bàn giao lại Chương trình cho các đối tác địa phương.

 

Lễ ký kết Biên bản bàn giao giữa đại diện AAV và đại diện địa
phương hưởng lợi dự án (Ảnh: AAV cung cấp)

Sau 17 năm triển khai, Chương trình hỗ trợ giảm nghèo và phát triển Hà Tĩnh đã tạo được thay đổi thực chất trong đời sống của người dân ở các huyện có Chương trình. Thông qua AAV, Chương trình hỗ trợ phát triển tại Hà Tĩnh đã nhận được tổng số tiền hơn 76 tỷ đồng và đã hỗ trợ trực tiếp được hơn 1 triệu lượt người.

Đánh giá về hiệu quả của các dự án của AAV, ông Hà Văn Trọng, Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang, một trong những huyện được hưởng lợi từ chương trình của AAV từ năm 2002 đến nay cho biết: “Những nỗ lực của AAV trong những năm qua không chỉ đem lại sự thay đổi rõ rệt đối với đời sống của người dân mà còn đóng góp nâng cao năng lực cho cộng đồng và đối tác địa phương về mọi mặt. Chương trình của ActionAid đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo tại Vũ Quang từ 51,5% năm 2005 xuống còn 20,85% tính đến cuối năm 2011. Các cán bộ địa phương tham gia quản lý chương trình của ActionAid đều trưởng thành và giữ các trách nhiệm cao hơn”.

Trong tất cả các chương trình của mình tại địa phương, AAV luôn đề cao vai trò của đối tác địa phương trong thiết kế thực hiện và giám sát các chương trình. Đào tạo và nâng cao năng lực là một hợp phần bắt buộc trong tất cả các chương trình thực hiện tại địa bàn. Qua nhiều năm, cán bộ đối tác và người dân địa phương đã hoàn toàn trưởng thành và có đủ khả năng tự quản lý, gây quỹ cho chương trình khi ActionAid bàn giao.

Phát biểu khi nhận bàn giao từ AAV, ông Lê Văn Định, Giám đốc Trung tâm Phát triển Cộng đồng Hà Tĩnh (HCCD), đơn vị trực tiếp quản lý Chương trình tại địa bàn cho biết: “AAV đã tài trợ và giúp đỡ về kỹ thuật để chúng tôi tự chủ động quản lý, thực hiện các chương trình phát triển cộng đồng giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh một cách bền vững. Chúng tôi, xuất phát là những người hưởng lợi từ Chương trình của ActionAid, giờ đây đã hoàn toàn tự tin nhận chuyển giao Chương trình từ AAV. Chúng tôi sẽ tiếp tục các công việc mà ActionAid đã làm để quê hương chúng tôi ngày càng phát triển”.

AAV đã đồng hành và gắn bó với tỉnh Hà Tĩnh trong một chặng đường dài từ năm 1995, bắt đầu với Chương trình hỗ trợ phát triển Hà Tĩnh giai đoạn 1995 – 2004. Từ năm 2001, chương trình mở rộng tới một số xã vùng Hạ Can, huyện Can Lộc (nay thuộc huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) và một số xã của huyện Vũ Quang. Năm 2004 ActionAid hỗ trợ thành lập hai tổ chức phi chính phủ địa phương là Trung tâm Phát triển Cộng đồng tỉnh Hà Tĩnh (HCCD) và Trung tâm vì Phát triển vì người nghèo (PPC). Các chương trình ActionAid tài trợ được hai tổ chức này duy trì và phát triển ở 3 huyện khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh là: Can Lộc, Vũ Quang, Lộc Hà. Theo đánh giá của địa phương và cộng đồng, các dự án của ActionAid tạo ra thay đổi thực chất cho cuộc sống của người dân địa phương, giúp họ chủ động tìm kiếm cơ hội phát triển. Trong đó, chương trình hỗ trợ cải cách hành chính và phòng chống giảm nhẹ thiên tai là hai chương trình thành công nhất.

Theo Dangcongsan