Thứ năm,  02/02/2023

Xuất hiện vết nứt trên mặt cầu Nhật Tân

Theo kết quả kiểm tra hiện trường của Hội đồng nghiệm thu nhà nước, trên bản mặt cầu Nhật Tân tại đầu phía Vĩnh Ngọc xuất hiện một vết nứt nhỏ rộng khoảng 0,1 mm, dài khoảng 1 m; lớp nhựa bọc bảo vệ của bảy bó cáp cầu dây văng tại trụ tháp 13 và 14 đã bị cần cẩu làm hư hỏng.

Theo kết quả kiểm tra hiện trường của Hội đồng nghiệm thu nhà nước, trên bản mặt cầu Nhật Tân tại đầu phía Vĩnh Ngọc xuất hiện một vết nứt nhỏ rộng khoảng 0,1 mm, dài khoảng 1 m; lớp nhựa bọc bảo vệ của bảy bó cáp cầu dây văng tại trụ tháp 13 và 14 đã bị cần cẩu làm hư hỏng.

Tại vị trí thi công đắp nền đường đầu gói thầu số 2 (chưa thi công) chưa có biện pháp thoát nước khi đắp nền. Ngoài ra, công tác xử lý thoát nước chưa tốt tại các đoạn nền đất yếu, nơi đắp đất cao 8 m (sau mố A2 phía Nhật Tân và sau mố phía Vĩnh Ngọc), việc theo dõi lún cho thấy độ lún trong một tháng tại mố cầu A2 chưa giảm nhiều.

Hội đồng nghiệm thu nhà nước khuyến cáo chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án 85 – Bộ Giao thông vận tải) cần xử lý vết nứt ở mặt cầu phía Vĩnh Ngọc cũng như các vết nứt mặt cầu khác trước khi trải lớp bê-tông nhựa, có biện pháp bảo vệ cáp cầu dây văng khi thi công. Riêng đối với vị trí vỏ bọc cáp đã bị hư hỏng, phải có đánh giá và có biện pháp xử lý. Ðồng thời, cần tiếp tục theo dõi và quan trắc lún tại vị trí xử lý đất yếu, đắp cao và tại hai mố cầu phía Nhật Tân và Vĩnh Ngọc; có biện pháp thoát nước khi thi công nền đắp qua ao hồ tại đầu gói thầu số 2 và những đoạn xử lý đất yếu bằng giếng cát,… Theo đại diện chủ đầu tư Ban Quản lý dự án 85, vết nứt này nằm trong phạm vi cho phép và không ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Các khuyến cáo của Hội đồng nghiệm thu nhà nước, chủ đầu tư sẽ lưu ý khắc phục.

Theo Nhandan.vn