Thứ tư,  08/02/2023

MTTQ các cấp phát huy vai trò hòa giải ở cơ sở

LSO-Thời gian qua, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã chú trọng công tác phối hợp trong việc hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

LSO-Thời gian qua, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã chú trọng công tác phối hợp trong việc hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Qua đó, nhiều vụ việc đã được giải quyết thỏa đáng, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội và mang lại hạnh phúc cho nhiều gia đình.

 MTTQ là thành viên nòng cốt tham gia Ban công tác hoà giải ở cơ sở  xã Tân Thành (Cao Lộc)

Lạng Sơn là một tỉnh miền núi biên giới phía Bắc còn nhiều khó khăn, hơn nữa trình độ dân trí không đồng đều, một bộ phận người dân chưa hiểu biết pháp luật nên vẫn còn nhiều mâu thuẫn xảy ra ở khu dân cư. Xuất phát từ thực tế địa phương, với vai trò quan trọng trong việc củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phát huy trách nhiệm của mình trong công tác hòa giải để giải quyết các mâu thuẫn của nhân dân. Đặc biệt, công tác hòa giải ngay tại cơ sở được chú trọng thực hiện nhằm hạn chế khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp hoặc mâu thuẫn kéo dài. Cách làm của MTTQ các cấp, nhất là MTTQ cơ sở là chủ động phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên xây dựng tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải nhân dân, tổ nhân dân tự quản. Đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên mặt trận tham gia công tác hòa giải và gắn với công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến giáo dục pháp luật. Thời gian qua, MTTQ các cấp đã thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động lớn như “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cùng cả nước “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; xây dựng quy ước, hương ước ở cơ sở…

Để đạt được hiệu quả cao trong công tác hòa giải, tại các tổ hòa giải, ban hòa giải thành viên tham gia đều được lựa chọn từ những cá nhân năng nổ, nhiệt tình, có uy tín trong cộng đồng. Trong đó, trưởng ban công tác mặt trận và các thành viên của mặt trận là lực lượng nòng cốt trong tổ hòa giải, ban hòa giải. Do vậy, khả năng bao quát và nắm tình hình ngay trong các thôn bản, gia đình rất chính xác và kịp thời. Chính vì thế, mỗi khi trên địa bàn phát sinh mâu thuẫn, thành viên của tổ hòa giải, ban hòa giải đều nhanh chóng có mặt để nắm tình hình, phân tích đúng, sai và bằng nhiều cách tuyên truyền, vận động, kiên trì thuyết phục để hòa giải vụ việc. Việc MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên và chính quyền cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến mọi tầng lớp nhân dân đã nâng cao hiệu quả phòng, ngừa, giải quyết mâu thuẫn trong dân. Thông qua gần 3.900 cuộc phối hợp tuyên truyền cho trên 248.000 lượt người tham dự, MTTQ các cấp đã tuyên truyền nhằm góp phần nâng cao nhận thức, hiệu biết pháp luật cho người dân trên địa bàn. Qua đó góp phần phòng, ngừa nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn do nhận thức hạn chế về kiến thức pháp luật. Đồng thời, MTTQ các cấp còn tích cực tham gia và thực hiện nghiêm túc các hoạt động hòa giải ở cơ sở và khu dân cư. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2013, công tác hòa giải của MTTQ các cấp tỉnh Lạng Sơn đã có kết quả thiết thực. Các Ban Công tác mặt trận và các tổ hòa giải ở khu dân cư đã tham gia hòa giải 698 vụ việc, trong đó hòa giải thành 465 vụ việc, chuyển cấp trên 233 vụ việc. Các vụ việc chủ yếu là liên quan đến tranh chấp đất đai và mâu thuẫn nảy sinh trong đời sống hằng ngày. Những kết quả đó cho thấy, vai trò hòa giải của MTTQ các cấp, các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội được phát huy, tạo được lòng tin của quần chúng nhân dân vào các tổ chức Đảng, đoàn thể. 

Ông Nông Dương Sơn, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cho biết: trên thực tế, công tác hòa giải của MTTQ các cấp vẫn còn hạn chế. Nguyên nhân khách quan do một số vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp vượt quá thẩm quyền của tổ hòa giải, ban hòa giải cùng cấp nên phải chuyển vụ việc lên cấp trên. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chưa thực sự thường xuyên, liên tục, chưa có nhiều hình thức mới mẻ và cung cấp đầy đủ thông tin thỏa đáng để thu hút sự quan tâm, chú ý của đông đảo quần chúng nhân dân. Song cũng phải nói rằng, ở đâu mà cấp ủy, chính quyền nhận thức đúng về công tác hòa giải, nêu cao vai trò của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên thì việc giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn sẽ được nhân dân đồng tình ủng hộ, từ đó công tác hòa giải sẽ đạt hiệu quả cao.

THANH HÒA