Thứ năm,  02/02/2023

Ngành Kiểm sát nhân dân: Tăng cường trách nhiệm công tố trong điều tra

LSO-Thực hiện chủ trương của Đảng về “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”, những năm qua, ngành kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Lạng Sơn luôn quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc.

LSO-Thực hiện chủ trương của Đảng về “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”, những năm qua, ngành kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Lạng Sơn luôn quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong đó, có nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự. Đồng thời, ngành KSND đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, đảm bảo tội phạm được phát hiện và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Lãnh đạo các ngành chức năng thảo luận nhằm thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm

Bà Hồ Thị Lan Anh, Viện trưởng VKSND tỉnh Lạng Sơn cho biết: để nắm chắc tình hình tội phạm, VKSND tỉnh đã chủ động phối hợp với cơ quan điều tra và các cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành về tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Một số VKSND cấp huyện cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng, ký quy chế phối hợp trong công tác này. Các đơn vị còn chủ động kiểm sát trực tiếp, kịp thời kiến nghị yêu cầu khắc phục những vi phạm trong công tác xử lý tố giác, tin báo về tội phạm của cơ quan điều tra.

Trong công tác kiểm sát khởi tố vụ án, khởi tố bị can, VKSND 2 cấp đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra ngay từ khi tiếp nhận, phân loại xử lý tố giác, tin báo về tội phạm. Kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của cơ quan điều tra, tích cực yêu cầu điều tra xác minh để quyết định việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự theo quy định tại Điều 103 của Bộ Luật Tố tụng hình sự. Do vậy, trong thời gian qua đã hạn chế tình trạng tin báo quá hạn giải quyết hoặc tố giác, tin báo tội phạm không được giải quyết. Từ năm 2005 đến nay, VKSND hai cấp đã kiểm sát trên 6.000 tố giác, tin báo về tội phạm do cơ quan điều tra tiếp nhận, kiểm sát 3.383 quyết định khởi tố vụ án, 374 quyết định không khởi tố vụ án, xác định không có vi phạm pháp luật 1.563 tin; xử lý hành chính 1.780 đối tượng, chuyển cơ quan khác trên 1.000 tin. Ngành KSND đã kiểm sát chặt chẽ việc ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của cơ quan điều tra đảm bảo việc ra quyết định phê chuẩn hoặc không phê chuẩn của VKSND là có căn cứ, đúng pháp luật. Kiên quyết không phê chuẩn đối với các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can không có căn cứ, từ chối phê chuẩn bắt khẩn cấp, gia hạn tạm giữ, bắt tạm giam không có căn cứ hoặc xét thấy không cần thiết. Từ năm 2005 đến nay, VKSND hai cấp đã huỷ 8 quyết định khởi tố vụ án; yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố 2vụ 5 bị can; ra quyết định khởi tố 1 vụ án; huỷ quyết định không khởi tố vụ án, khởi tố yêu cầu cơ quan điều tra điều tra 2 vụ; không phê chuẩn 11 quyết định khởi tố bị can, 2 lệnh bắt khẩn cấp, 10 quyết định gia hạn thời hạn tạm giữ, 2 quyết định gia hạn thời hạn tạm giam, 5 lệnh bắt tạm giam, 4 lệnh tạm giam. Các quyết định của VKSND đều được cơ quan điều tra chấp nhận và thực hiện nghiêm túc nên đã hạn chế đến mức thấp nhất việc khởi tố oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Trong công tác kiểm sát điều tra, VKSND hai cấp đã tích cực, chủ động bám sát tiến độ điều tra, kịp thời đề ra yêu cầu điều tra bằng hình thức văn bản hoặc trao đổi trực tiếp với điều tra viên ngay từ khi cơ quan điều tra tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu như: khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đến khi ra quyết định khởi tố vụ án và trong quá trình điều tra. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra trong công tác điều tra, truy tố, đảm bảo mọi tội phạm phải được phát hiện và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Từ năm 2005 đến nay, VKSND 2 cấp đã kiểm sát điều tra 5.349 vụ, phê chuẩn  trên 9.000 quyết định khởi tố bị can. Cơ quan điều tra kết thúc điều tra đề nghị truy tố trên 5.000 vụ, trên 8.600 bị can, đình chỉ 128 vụ, 155 bị can. Quyết định truy tố 4.987 vụ 8332 bị can, đình chỉ 28 vụ 54 bị can. Ngành KSND cũng đã kiểm sát chặt chẽ các căn cứ pháp luật do cơ quan điều tra áp dụng để đình chỉ, tạm đình chỉ điều tra vụ án, bị can. Nhìn chung, các quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ của cơ quan điều tra và quyết định truy tố của VKSND đều đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật. Cơ quan điều tra đã đình chỉ 128 vụ, tạm đình chỉ 128 vụ, VKSND đình chỉ 28 vụ.

NÔNG MINH THẢO