Chủ nhật,  29/01/2023

Lào Cai đầu tư mạnh cho công tác hiện đại hoá nền hành chính công

Tỉnh Lào Cai đã tích cực huy động nguồn lực đầu tư cho công tác hiện đại hoá nền hành chính, qua đó đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản trị và hành chính công ở địa phương.

Tỉnh Lào Cai đã tích cực huy động nguồn lực đầu tư cho công tác hiện đại hoá nền hành chính, qua đó đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản trị và hành chính công ở địa phương.

 Hướng dẫn doanh nghiệp kê khai hải quan
 điện tử tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Theo số liệu thống kê của cơ quan chuyên ngành, giai đoạn 2011 – 2015, Lào Cai đầu tư cho lĩnh vực công nghệ thông tin khoảng 70 tỷ đồng để phát triển hạ tầng và triển khai các ứng dụng phục vụ cải cách hành chính. Theo đó, đến nay 100% các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện đã có mạng LAN kết nối với hệ thống thông tin của tỉnh; 100% uỷ ban nhân dân cấp xã có máy tính kết nối internet phục vụ công việc. Hệ thống giao ban trực tuyến phục vụ trên 70% các cuộc họp chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; phục vụ 15% cuộc họp giao ban về chuyên môn giữa các ngành với các huyện.

Riêng năm 2013 Lào Cai đã huy động trên 12 tỷ đồng từ các nguồn cho công tác cải cách hành chính; trong đó, chi đầu tư cho công tác hiện đại hoá nền hành chính từ nguồn ngân sách là trên 7 tỷ đồng. Thời gian qua, các ngành, địa phương đã tiến hành kiểm soát, rà soát lại các thủ tục hành chính và thực hiện đơn giản hoá, rút ngắn thời gian giải quyết công việc. Hàng nghìn thủ thục hành chính liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực đã được đơn giản hoá và rút ngắn thời gian giải quyết từ 30 – 50% so với trước đây.

Nhờ đầu tư kịp thời và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương trong công tác hiện đại hoá nền hành chính công đã góp phần đưa các thủ tục hành chính công khai, minh bạch cho các tổ chức và cá nhân trên mạng internet và tại nơi giải quyết hồ sơ. 100% các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện cung cấp thông tin và trả lời các câu hỏi của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai; cung cấp tới 60% dịch vụ công mức độ 2 và 1,7% dịch vụ công mức độ 3. Đến nay 9/9 huyện, thành phố đã thực hiện cơ chế “một cửa” và một cửa theo hướng liên thông, hiện đại. Đối với cấp xã, 154/164 (đạt 94%) xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế “một cửa”. Các ngành, lĩnh vực ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý như: Khoa học và Công nghệ, Thông tin truyền thông, Thuế, Hải Quan…

Để tiếp tục hiện đại hoá nền hành chính công, Lào Cai đã và đang triển khai Đề án “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị giai đoạn 2011 – 2015″; khởi động Chương trình “Thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính giai đoạn 2013 – 2015”. Chương trình gắn kết sẽ tập trung vào các nội dung trọng tâm như: đào tạo về ứng dụng công nghệ thông cho cán bộ, công chức, viên chức; triển khai hệ thống một cửa liên thông điện tử cho các cơ quan nhà nước; số hóa tài liệu lưu trữ… nhằm từng bước hiện thực hoá mục tiêu xây dựng một nền hành chính hiện đại – minh bạch – hiệu quả.

Theo Dangcongsan.vn