Thứ hai,  30/01/2023

Gia Lai hỗ trợ thêm 30 tỷ đồng cho hộ nghèo vay để phát triển sản xuất

Trong năm 2013, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn về kinh tế, UBND tỉnh Gia Lai đã quyết định trích từ nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn để phát triển sản xuất và ổn định cuộc sống.

Trong năm 2013, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn về kinh tế, UBND tỉnh Gia Lai đã quyết định trích từ nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn để phát triển sản xuất và ổn định cuộc sống.

Ông Lê Văn Chí, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Xã hội tỉnh khẳng định: Việc hỗ trợ bổ sung nguồn vốn của địa phương là rất quan trọng và cần thiết, góp phần xóa đói – giảm nghèo. Hàng năm có thêm nhiều hộ nghèo tiếp cận được nguồn vốn vay và chất lượng sử dụng đồng vốn cũng được nâng cao.

Trên cơ sở hỗ trợ bổ sung nguồn vốn vay từ ngân sách địa phương hàng năm, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã xây dựng kế hoạch giải ngân cho các hộ nghèo vay đúng đối tượng và phát huy hiệu quả đồng vốn. Phấn đấu trong giai đoạn 2013 – 2020, Chi nhánh đạt mức tổng dư nợ 4.000 tỷ đồng, tăng 1,6 lần so với năm 2012, góp phần đạt mục tiêu chung của toàn tỉnh: tạo nhiều việc làm mới cho khoảng 2 vạn lao động/năm, giải quyết cơ bản vấn đề việc làm cho người lao động ở những vùng khó khăn và nhất là ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo từ 3 – 4% mỗi năm (8.000 – 9.000 hộ) và mang nhiều yếu tố bền vững. Hiện nay trong toàn tỉnh còn khoảng 60.000 hộ nghèo chiếm 19, 13% và 19.000 hộ cận nghèo chiếm 6,3% so với tổng số dân.

Từ nhiều năm nay, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Gia Lai đã làm tốt việc đưa đồng vốn vay của Chính phủ đến với các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Hầu hết các hộ nghèo sử dụng đồng vốn vay đúng mục đích, tập trung vào việc trồng trọt và chăn nuôi trên cơ sở chuyển đổi cây trồng – vật nuôi đúng hướng, cuộc sống được cải thiện và nâng cao. Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình này, Chi nhánh đã góp phần hỗ trợ cho hơn 67.000 hộ thoát nghèo, chủ yếu là trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo Dangcongsan.vn