Thứ năm,  02/02/2023

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu: Cần sự nỗ lực hơn nữa

LSO-Chính phủ chỉ đạo, đến hết năm 2013 cả nước phải hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) lần đầu.

LSO-Chính phủ chỉ đạo, đến hết năm 2013 cả nước phải hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) lần đầu. Theo đó, tỉnh ta đã và đang  đẩy mạnh nhiều biện pháp triển khai thực hiện, song đến nay, tiến độ kê khai, đăng ký lập hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ còn chậm, kết quả đạt chưa cao.

Cán bộ Sở TN&MT kiểm tra công tác cấp “sổ đỏ” tại huyện Bắc Sơn

Tích cực triển khai…

Qua rà soát, nhu cầu cần cấp để hoàn thành việc cấp giấy CNQSDĐ lần đầu đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh còn nhiều. Cụ thể: đất sản xuất nông nghiệp cần cấp khoảng 16.000ha; đất nuôi trồng thủy sản cần cấp khoảng 989 ha; đất nông nghiệp khác cần cấp 94 ha; đất chuyên dùng cần cấp 4.919 ha; đất tôn giáo tín ngưỡng cần khoảng 30 ha; đất phi nông nghiệp khác cần cấp khoảng 83 ha. Ngày 31/1/2013, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND, về việc cấp giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh (theo Nghị quyết số 30/2012/QH của Quốc hội). Trong đó, giao Sở TN&MT là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động chung của kế hoạch này; kiểm tra đôn đốc, theo dõi tiến độ; chỉ đạo, hướng dẫn các thủ tục chỉnh lý biến động, đăng ký, kê khai, xét duyệt hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ; thực hiện các thủ tục để cấp giấy CNQSDĐ cho 905 tổ chức, với 1.772 giấy. Giao cho UBND các huyện, thành phố cấp 162.565 giấy CNQSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân, diện tích khoảng 55.000 ha. Ngay sau đó, UBND các xã, phường, thị trấn đã họp triển khai, đồng thời tổ chức cho người dân kê khai, đăng ký diện tích các thửa đất chưa được cấp giấy CNQSDĐ. Bố trí cán bộ địa chính phối hợp với tổ công tác, trưởng xóm, tổ khối phố tổ chức rà soát cụ thể các thửa đất chưa được cấp giấy CNQSDĐ của các hộ gia đình, cá nhân. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, cán bộ chuyên môn của đơn vị thi công phối hợp với cán bộ địa chính cấp xã, trưởng xóm, tổ trưởng dân phố trực tiếp hướng dẫn người sử dụng đất kê khai đăng ký toàn bộ đất đai đang sử dụng. Theo ông Hoàng Văn Toàn, Trưởng Phòng Đo đạc bản đồ, sở TN&MT cho biết: đến nay, hầu hết các xã thuộc Dự án 42 xã (huyện Bình Gia, Văn Quan, Bắc Sơn); Dự án 46 xã (huyện Hữu Lũng, Lộc Bình, Đình Lập) đã triển khai đăng ký cấp giấy CNQSDĐ theo kế hoạch. Các xã, thị trấn không thuộc dự án cũng đang tiến hành lập hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng  nhận…

Nhưng… kết quả chưa cao.

Theo đánh giá sơ bộ của sở TN&MT, từ đầu năm đến nay số giấy CNQSDĐ cấp cho lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân chưa đạt 50% diện tích các loại đất cần cấp. Hiện, sở đã đề nghị các huyện, thành phố thống kê lại số cấp giấy chứng nhận đã cấp mới để tổng hợp, báo cáo số liệu cụ thể, chính xác nhất. Đơn cử như huyện Lộc Bình, theo thống kê mới cấp được 4.790 giấy với diện tích 625,06 ha (đất ở và đất nông nghiệp). Huyện Đình Lập, mới cấp được 877 giấy, diện tích là 59ha. Với kết quả trên, thẳng thắn nhìn nhận thì việc cấp giấy CNQSDĐ còn chậm so với yêu cầu đặt ra. Được biết, nguyên nhân là với đặc thù tỉnh miền núi, hầu hết các địa phương gặp một số khó khăn do đất có nguồn gốc phức tạp; một số thửa đất ruộng, rẫy của người dân ở vùng sâu, vùng xa quá nhỏ, manh mún dẫn đến tình trạng khó khăn về công tác cấp giấy CNQSDĐ. Tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, nhận thức cũng như điều kiện kinh tế khó khăn, người dân chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc đăng ký quyền sử dụng đất. Một số địa phương còn lúng túng về chuyên môn, nghiệp vụ, đội ngũ cán bộ làm công tác này còn thiếu; hồ sơ địa chính không được cập nhật, chỉnh lý biến động kịp thời; việc lưu trữ các tài liệu, hồ sơ và các loại giấy liên quan đến quyền của người sử dụng đất còn thiếu nhiều, nên gặp khó khăn trong việc xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất. Ông Ngô Văn Hiền, xã Yên Bình (Hữu Lũng) chia sẻ: được cán bộ huyện, xã đến tuyên truyền về việc cấp “sổ đỏ” gia đình ông rất phấn khởi và tích cực phối hợp với tổ công tác của thôn đo đạc, kê khai, đăng ký đất đai. Song đến nay gia đình ông Hiền chưa được cấp “sổ đỏ”. Ông được cán bộ đến đo đạc cho biết là cùng với một số gia đình khác của xã, hồ sơ đăng ký còn phải chỉnh lý biến động diện tích để phù hợp với thực tế đo đạc. Từ nay đến hết năm xã sẽ hoàn thiện hồ sơ và tiến hành cấp “sổ đỏ” cho các hộ gia đình tại địa phương.  Như vậy, với tiến độ hiện nay và những khó khăn trong việc cấp giấy CNQSDĐ thì các cấp, ngành, địa phương cần phải tiếp tục phối hợp đồng bộ, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành kế hoạch đề ra (đạt 85% diện tích cần cấp giấy chứng nhận lần đầu).

Để phấn đấu cơ bản hoàn thành việc giấy CNQSDĐ, tỉnh đã và đang nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trước hết, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thủ tục hành chính, thời gian luân chuyển hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ để cán bộ, đảng viên và người sử dụng đất biết, tự giác thực hiện. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, UBND các xã, thị trấn niêm yết công khai các thủ tục hành chính, thời gian thực hiện cấp giấy CNQSDĐ cho nhân dân biết để tham gia giám sát. Các xã, thị trấn chủ động đôn đốc và tổ chức cho các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận thực hiện kê khai, đăng ký. Hàng tháng các cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, giám sát để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc luân chuyển, xử lý hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ, bảo đảm không để tồn đọng kéo dài, gây bức xúc cho nhân dân.

HỒ XUÂN HƯƠNG