Thứ tư,  08/02/2023

Chính sách mới cho học sinh vùng khó

Các chính sách mới cho học sinh các trường tại khu vực có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được áp dụng bắt đầu từ năm học này.

 – Các chính sách mới cho học sinh các trường tại khu vực có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được áp dụng bắt đầu từ năm học này.

Học sinh vùng khó được nhận 15kg gạo/tháng

Bắt đầu từ ngày 1-9 năm nay, học sinh tại các trường có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được nhận 15kg gạo/ học sinh /tháng, kéo dài không quá 9 tháng/năm học. Đây là nội dung theo quyết định số 36/2013/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ.

Đối tượng nhận mức hỗ trợ trên gồm: Học sinh tiểu học và THCS đang học tại các trường phổ thông dân tộc bán trú, học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học và THCS công lập thuộc khu vực có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn; học sinh là người dân tộc thiểu số có bố mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp có hộ khẩu tại xã, thôn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, không hưởng chế độ nội trú , có nhà ở xa trường hoặc địa hình cách trở không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày đang học tại các trương THPT và các trường phổ thông có nhiều cấp học công lập.

Hỗ trợ chi phí ăn, ở bằng 40% lương tối thiểu

Cũng từ 1-9, học sinh THPT vùng đặc biệt khó khăn cũng được hỗ trợ chi phí ăn, ở trong quá trình học tập. Theo đó, các đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ tối đa 9 tháng/năm học với mức hỗ trợ tiền ăn mỗi tháng bằng 40% mức lương tối thiểu chung. Với các học sinh phải tự lo chỗ ở, mỗi tháng được hỗ trợ tiền nhà bằng 10% mức lương tối thiểu. Chính sách hỗ trợ này bắt đầu đượ thực hiện từ 1-9-2013, học sinh thuộc diện này sẽ được tính hưởng tiền hỗ trợ từ ngày 15-3-2013.

Quỹ học bổng khuyến khích học tập

Ngoài ra, từ ngày 15-9, quỹ học bổng khuyến khích học tập đối với các học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, năng khiếu, các cơ sở GD đại học và TCCN thuộc hệ thống GD quốc dân sẽ được bố trí tối thiểu bằng 8% nguồn thu học phí hệ GD chính quy đối với trường công lập và tối thiểu 2% đối với trường ngoài công lập.Đối với các trường sư phạm và các ngành nghề đào tạo không thu học phí thì quỹ học bổng được trích tối thiểu bằng 8% nguồn ngân sách nhà nước cấp bù học phí.

 

Theo Nhandan.vn