Thứ hai,  30/01/2023

Rút giấy phép doanh nghiệp vận chuyển, xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại

UBND tỉnh Phú Thọ đã rút giấy phép hành nghề vận chuyển và xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên xử lý và chế biến chất thải Phú Thọ, đóng tại xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh.

UBND tỉnh Phú Thọ đã rút giấy phép hành nghề vận chuyển và xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên xử lý và chế biến chất thải Phú Thọ, đóng tại xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh.

Đây là đơn vị đã được UBND tỉnh Phú Thọ cấp phép hoạt động vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại vào tháng 4-2011.

Theo Sở TNMT tỉnh Phú Thọ, trong thời gian qua, đơn vị này đã vi phạm các quy định về vận chuyển, xử lý chất thại nguy hại theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình xử lý chất thải nguy hại, công ty không thực hiện đúng quy trình vận hành và xử lý chất thải nguy hại, trong đó chất thải rắn nguy hại và chất thải rắn công nghiệp thông thường đều được thu gom, chôn lấp lẫn với nhau.

Một số chất thải nguy hại không nằm trong danh mục được cấp phép xử lý, tuy nhiên, công ty chưa thống kê để xác định trách nhiệm lập sổ chủ nguồn chất thải nguy hại và thực hiện lưu giữ theo quy định.

Trong khi đó, tại khu xử lý chôn lấp rác thải công nghiệp thông thường và nguy hại chưa có hệ thống thu gom nước mưa hoàn chỉnh.

Ngoài ra, các phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại của công ty đều không được lắp đặt thiết bị định vị vệ tinh theo quy định để theo dõi, kiểm tra, giám sát lộ trình di chuyển của các phương tiện chuyên chở.

Theo Nhandan.vn