Thứ năm,  02/02/2023

Hiến máu tình nguyện ở huyện Chi Lăng: Còn nhiều khó khăn, thách thức

LSO-Những năm trước đây, huyện Chi Lăng luôn thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch về hiến máu tình nguyện. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2012, chỉ tiêu hiến máu giao cho huyện tăng lên thì công tác vận động hiến máu gặp không ít khó khăn.

LSO-Những năm trước đây, huyện Chi Lăng luôn thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch về hiến máu tình nguyện. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2012, chỉ tiêu hiến máu giao cho huyện tăng lên thì công tác vận động hiến máu gặp không ít khó khăn.

Tình nguyện viên huyện Chi Lăng tham gia hiến máu nhân đạo

Điểm lại kết quả công tác hiến máu tình nguyện từ năm 2011 trở về trước, hàng năm, huyện Chi Lăng được giao chỉ tiêu vận động là 50 đơn vị máu. So với một huyện tổng số dân trên 74.000 người thì đây là con số rất nhỏ, chính vì vậy, huyện luôn vận động đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao. Cụ thể như, năm 2011, Ban vận động hiến máu tình nguyện của huyện đã vận động được 84 đơn vị máu, đạt 168% chỉ tiêu kế hoạch. Bắt đầu từ năm 2012, chỉ tiêu hiến máu giao cho các huyện được tính toán dựa trên nhu cầu máu tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh và đặc biệt là dựa trên tỷ lệ dân số của từng huyện. Theo đó, từ năm 2012, huyện Chi Lăng được giao vận động 150 đơn vị máu, cao gấp 3 lần so với những năm trước đây. Để đạt được con số này, ngoài vận động tối đa học sinh từ các trường THPT, thanh niên trên địa bàn huyện thì cán bộ hội chữ thập đỏ cũng phải trực tiếp tham gia. Sang năm 2013, Chi Lăng tiếp tục được giao vận động 200 đơn vị máu, theo kế hoạch, trong những năm tới, mỗi năm chỉ tiêu sẽ tăng thêm 50 đơn vị, đây là thách thức lớn đối với Ban vận động hiến máu tình nguyện huyện.

Qua tìm hiểu được biết, đối tượng vận động từ trước tới nay chủ yếu là học sinh tại các trường THPT. Với số lượng học sinh đông thì chỉ tiêu 50 đơn vị máu không phải là điều khó khăn. Song, khi chỉ tiêu tăng lên, mỗi năm huyện phải tổ chức ít nhất 2 đợt hiến máu tình nguyện, theo đó, không thể tập trung vào học sinh mà phải mở rộng ra các đối tượng khác. Từ việc mở rộng đối tượng đã bộc lộ nhiều thiếu sót trong công tác tuyên truyền, bởi ngoài học sinh, các tầng lớp khác trên địa bàn chưa được chú trọng tuyên truyền. Chính vì vậy, đại bộ phận người dân chưa hiểu hết được tầm quan trọng cũng như ý nghĩa nhân văn của công tác hiến máu tình nguyện mà còn nặng tư tưởng cho máu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và khả năng lao động. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến số người đăng ký tham gia chưa cao. Bên cạnh đó, phần lớn cán bộ hội chữ thập đỏ là người mới tiếp nhận công tác, chưa có kinh nghiệm cũng như chuyên môn nghiệp vụ, bản thân họ cũng chưa được trang bị những kiến thức cơ bản để vận động người dân tham gia hiến máu. Cùng với đó, sự quan tâm của chính quyền địa phương đến công tác hội, nhất là phong trào hiến máu tình nguyện còn hạn chế. Lãnh đạo các đơn vị chưa tích cực tuyên truyền trong cán bộ, nhân viên cũng như việc quan tâm, động viên cán bộ, nhân viên tham gia hiến máu tình nguyện. Bên cạnh đó, Trên địa bàn huyện, chưa có các câu lạc bộ hiến máu, ngân hàng máu sống nên hiệu quả công tác tuyên truyền không cao, vì vậy, tỷ lệ hiến máu nhắc lại mới chỉ dừng lại ở mức 5%. Ngoài ra, hiện nay có rất nhiều loại quỹ, thu chồng chéo nên người dân tham gia ủng hộ Quỹ Hiến máu tình nguyện còn ít.

Năm 2013, huyện được giao chỉ tiêu 200 đơn vị máu, trong tháng 5 huyện đã tổ chức hiến máu đợt 1 với 150 người đăng ký tham gia, qua đó, đã tiếp nhận được 126 đơn vị, đạt 70% kế hoạch. Bà Hoàng Thị Sao, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Chi Lăng cho biết: bắt đầu từ năm 2013, Ban vận động hiến máu tình nguyện huyện đã kiện toàn 13/21 ban vận động cấp xã; tăng cường công tác tuyên truyền, trong đó hướng đến đối tượng là cán bộ, giáo viên tại các cơ quan, đơn vị và thanh niên các xã. Bước đầu, giao cho mỗi xã vận động 5 – 6 người. Đến nay, đã có 10 cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đăng ký hiến máu trong tháng 10 tới. Từ đầu năm đến nay, Hội Chữ thập đỏ huyện cũng đã phát trên 2.000 tờ rơi tuyên truyền về công tác hiến máu cho các huyện nhưng để người dân thay đổi nhận thức đến hành động thì là cả một quá trình. Để phong trào hiến máu tình nguyện thu hút đông đảo người dân trên địa bàn tham gia thì cần hơn nữa sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là ban vận động hiến máu các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động.

HOÀNG VƯƠNG