Chủ nhật,  05/02/2023

Ðánh giá hiệu quả hoạt động công chứng, chứng thực

Ngày 5-9, tại Hà Nội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (QH) tổ chức phiên giải trình về "Hoạt động công chứng, chứng thực: Thực trạng và giải pháp". Ðồng chí Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH chủ trì.

Ngày 5-9, tại Hà Nội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (QH) tổ chức phiên giải trình về “Hoạt động công chứng, chứng thực: Thực trạng và giải pháp”. Ðồng chí Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH chủ trì.

Báo cáo giải trình về tình hình quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng, chứng thực với trọng tâm là hoạt động công chứng từ ngày 1-7-2007 đến nay, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết: Cả nước hiện có 704 tổ chức hành nghề công chứng với 564 văn phòng công chứng và 1.327 công chứng viên, đã công chứng được khoảng bảy triệu việc, tổng số phí công chứng thu được gần 2.600 tỷ đồng; trong đó, nộp thuế và nộp ngân sách nhà nước gần 1.000 tỷ đồng. Sau sáu năm phát triển hoạt động công chứng theo hướng xã hội hóa và chuyên nghiệp hóa, đã bảo đảm tính an toàn và tạo môi trường pháp lý thuận lợi, tin cậy cho hoạt động đầu tư kinh doanh, thương mại; giảm thiểu tranh chấp dân sự, khiếu kiện; đồng thời giúp người dân được hưởng dịch vụ công chứng thuận lợi, nhanh chóng.

Tuy nhiên, hoạt động công chứng còn bộc lộ một số hạn chế cần điều chỉnh, khắc phục; nhất là hiện tượng vi phạm đạo đức nghề nghiệp và sự yếu kém về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề của một số công chứng viên. Một bộ phận tổ chức hành nghề công chứng hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân (văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập) còn thiếu tính ổn định, bền vững.

Ðối với hoạt động chứng thực, một số UBND cấp huyện, cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu chứng thực của người dân, còn hiện tượng quá tải tại một số nơi. Bên cạnh đó, việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch về bất động sản từ UBND cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng theo quy định, bước đầu còn lúng túng trong nhận thức và tổ chức thực hiện. Một số địa phương chưa làm tốt công tác tuyên truyền, chưa đánh giá đúng điều kiện và khả năng chuyển giao, dẫn đến những quyết định chuyển giao không phù hợp, phải điều chỉnh lại…

Tại phiên giải trình, các đại biểu tập trung trao đổi sâu và đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng; nhất là quy định chặt chẽ trong việc bổ nhiệm, chế độ đào tạo nâng cao trình độ công chứng viên; trách nhiệm bồi thường trong hoạt động công chứng; việc thực hiện thẩm quyền của tổ chức hành nghề công chứng và UBND cấp huyện, cấp xã.

Theo Nhandan.vn