Thứ sáu,  03/02/2023

Ra mắt hệ thống thi thử công chức trực tuyến

Sau hai ngày ra mắt bản thử nghiệm nội bộ (từ ngày 2-9 đến 4-9), ngày 5-9, hệ thống thi thử công chức trực tuyến đã chính thức ra mắt tại địa chỉ http://thionline.vn, theo đó tất cả các thí sinh có thể thử nghiệm phần mềm thi công chức đang được sử dụng trực tiếp ngay tại địa chỉ trên.

Sau hai ngày ra mắt bản thử nghiệm nội bộ (từ ngày 2-9 đến 4-9), ngày 5-9, hệ thống thi thử công chức trực tuyến đã chính thức ra mắt tại địa chỉ http://thionline.vn, theo đó tất cả các thí sinh có thể thử nghiệm phần mềm thi công chức đang được sử dụng trực tiếp ngay tại địa chỉ trên.

Được biết, đây là sản phẩm được hoàn thành bởi công ty CP ICYVietnam, thực hiện theo đề xuất của Bộ Nội vụ. Sự ra mắt của http://thionline.vn thể hiện quyết tâm của Bộ Nội vụ trong việc nâng cao chất lượng tuyển dụng và tạo sự chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho thí sinh trước một kỳ thi quan trọng nhất để vào làm việc cho các cơ quan nhà nước. Mục đích lâu dài của trang web này là tạo ra một hệ sinh thái trực tuyến giúp tất cả các cá nhân mong muốn làm việc trong các cơ quan nhà nước có thể trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu thông tin, và tự đánh giá khả năng của bản thân qua hệ thống thi thử trực tuyến với các đề thi sẽ được cập nhật liên tục.

Ngoài ra, mục đích thử nghiệm phần mềm thi công chức trực tuyến, http://thionline.vn cũng tập trung phát triển nhiều tính năng hữu ích khác như: Hệ thống diễn đàn, trao đổi, giúp các thí sinh tìm hiểu kỹ hơn về phần mềm thi để đặt ra các câu hỏi và nhận giải đáp từ chính các tác giả phần mềm.

Thực tiễn cho thấy, yêu cầu về cải cách thi tuyển đầu vào công chức đang vô cùng cấp thiết. Theo đó, trong thông báo số 305/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Bộ Nội vụ khẩn trương nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện phần mềm thi tuyển công chức trên máy vi tính, nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức, bảo đảm thực hiện nguyên tắc khách quan, công bằng trong tuyển dụng công chức, bảo đảm lựa chọn được người có đủ năng lực, phẩm chất để bố trí vào vị trí cao hơn.

Theo Nhandan