Thứ năm,  30/03/2023

120 hội viên tuyên truyền phòng, chống tội phạm và an toàn giao thông

LSO- Ngày 13/9/2013, Hội Cựu chiến binh thành phố Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng, chống tội phạm và an toàn giao thông cho 120 hội viên.

LSO- Ngày 13/9/2013, Hội Cựu chiến binh thành phố Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng, chống tội phạm và an toàn giao thông cho 120 hội viên.

Tại hội nghị, các hội viên đã nghe đại diện Công an thành phố phổ biến nội dung công tác phòng, chống tội phạm và an toàn giao thông; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, tổ chức, tập thể với việc phòng, chống các loại tội phạm; phương thức, thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm thường gặp và biện pháp phòng ngừa… Đồng thời, thông báo một số tình hình về công tác phòng, chống tội phạm và an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2013.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Hội CCB thành phố đã tổ chức được 4 hội nghị tuyên truyền và sẽ tiếp tục triển khai, thực hiện trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Nông Đình Quang