Thứ tư,  22/03/2023

Trao 7 suất quà cho hộ đoàn viên nghèo tại công trường

LSO- Ngày 14/9/2013, Công đoàn Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn đã đến các công trường san sửa đường, thông rãnh trên tuyến Quốc lộ 1B, 4A trao 7 xuất quà cho 7 hộ gia đình gặp khó khăn thuộc các hạt, các đội sản xuất của ngành giao thông vận tải Lạng Sơn. Với mỗi suất quà 2 triệu đồng sẽ giúp các hộ nghèo của ngành bớt khó khăn, có điều kiện nâng cao mức sống, yên tâm công tác, cống hiến nhiều hơn nữa cho ngành.

Ngày 14/9/2013, Công đoàn Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn đã đến các công trường san sửa đường, thông rãnh trên tuyến Quốc lộ 1B, 4A trao 7 xuất quà cho 7 hộ gia đình gặp khó khăn thuộc các hạt, các đội sản xuất của ngành giao thông vận tải Lạng Sơn. Với mỗi suất quà 2 triệu đồng sẽ giúp các hộ nghèo của ngành bớt khó khăn, có điều kiện nâng cao mức sống, yên tâm công tác, cống hiến nhiều hơn nữa cho ngành.

Lãnh đạo công đoàn công ty QLXD Giao thông trao quà hỗ trợ tại công trường sửa đường 4B

Được biết đây là số tiền đóng góp của Công đoàn Ngành Giao thông Vận tải. Trong dịp này, Ngành Giao thông Vận tải Lạng Sơn sẽ trao 11 suất quà cho các hộ đoàn viên công đoàn thuộc ngành được bình xét là hộ nghèo,  khó khăn trong cuộc sống.

Tin, ảnh: Đông Bắc